הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "successively" לעברית

חפש את successively ב: מילים נרדפות
ברציפות
Illustrator stacks successively drawn objects, beginning with the first object drawn.
Illustrator מסדרת בערימה עצמים שצוירו ברציפות, החל מהעצם הראשון שצויר.
We've got the best school award for three years successively.
קיבלנו את פרס "בית הספר הטוב ביותר" כבר שלוש שנים ברציפות.
He was killed by three extreme impacts successively at three spots.
הוא נרצח, על-ידי שלושה פגיעות קיצוניות בשלושה נקודות בזה אחר זה.
Can you imagine tossing a coin successively?
תוכלו לדמיין את עצמכם מטילים מטבע ברצף?
Finds the next record that meets the criteria specified with the most recent FindRecord action or Find dialog box. Use this action to move successively to records that meet the same criteria.
חיפוש הרשומה הבאה העומדת בקריטריונים המצוינים בפעולה FindRecord האחרונה או בתיבת הדו-שיח 'חיפוש'. השתמש בפעולה זו כדי לעבור בין רשומות עוקבות העונות על אותם קריטריונים.
Successively draw two balls from the box without replacement.
למשוך שני כדורים ברצף מהקופסא מבלי להחליף.
What Brian was saying was science has opened up successively different vantage points from which we can see ourselves, and that's why it's so valuable.
מה שבריאן אמר הוא שהמדע פתח נקודות מבט שונות שמהן אנחנו יכולים לראות את עצמנו.
Can you imagine tossing a coin successively?

תוצאות נוספות

Successive patterns should be separated by spaces or tupled
תבניות רצופות צריכות להיות מופרדות על ידי רווח או tupled
Select Toggle Effect if you want the effect to be reversible, scrolling up and down with successive clicks.
בחר Toggle Effect אם ברצונך שהאפקט יהיה הפיך, כלומר יבצע גלילה למעלה ולמטה עם כל לחיצה נוספת.
During the initial year or successive annual renewals, Dell may audit Service Provider and perform a site review to validate compliance with this Agreement.
במהלך השנה הראשונה או החידושים השנתיים העוקבים, Dell עשויה לערוך ביקורת לספק השירות ולבצע בדיקה של האתר כדי לוודא את התאימות להסכם זה.
Four successive lunar eclipses six months apart.
ארבעה ליקוי ירח עוקבים בטווח של חצי שנה זה מזה.
Each successive click adds another subset of grouped objects to the selection.
כל לחיצה נוספת מוסיפה תת-קבוצה של העצמים בקבוצה לבחירה.
and pretty soon, with successive generations that tape sounds like garbage.
ודי מהר, עם התווספות הדורות הקלטת נשמעת כמו זבל.
That culture grew with each successive wave of new voters.
התרבות הזו גדלה עם כל גל עוקב של מצביעים חדשים.
But successive governments have refused to pay.
לשלם את הקצבאות במלואן אבל ממשלות שונות.
Successive waves of people made this epic journey.
בזה אחר זה, גלים של אנשים צלחו את המסע האדיר הזה.
With each successive lap, there will be fewer and fewer chariots.
עם כל ברכיים רצופות, יהיו פחות ופחות מרכבות.
Each successive civilization has left its mark.
כל תרבות שבאה אח"כ השאירה את חותמה.
More like a snake, shedding successive skins.
יותר כמו נחש, משיל עורות רצופים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 69. מדויק: 8. זמן שחלף: 282 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo