הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "swerve" לעברית

חפש את swerve ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לסטות
סטייה
הסטייה
סוטה
סטית
לפניה פתאומית
תסטה
I tried to swerve but I think I hit him.
ניסיתי לסטות אבל אני חושב שפגעתי בו.
He'll swerve away at the last second.
הוא יהיה לסטות ממנו ברגע האחרון.
Even better question - why swerve in that direction?
הנה שאלה טובה יותר למה סטייה בכיוון הזה?
There were no skid marks, no attempt to slow down or swerve.
אין שום סימני החלקה לא ניסיונות בלימה או סטייה.
Would you try to swerve so much.
האם אתה מנסה לסטות כל כך הרבה.
He tried to swerve to miss it...
הוא ניסה לסטות לפספס את זה...
Self-preservation always kicks in ~ and you will swerve away from danger.
שימור עצמי תמיד בועט ב ואתה לסטות משם מהסכנה.
Any of them findthe metal object that you say caused you to swerve?
מישהו מהם מצא את החפץ המתכתי שאמרת שגרם לך לסטות?
I tried to swerve, but he hit us anyway.
ניסיתי לסטות, אך הוא פגע בנו בכל זאת.
And I tried to swerve, but he was right in front of me.
ואני ניסיתי לסטות, אבל הוא היה ממש מולי.
You were tying to swerve to get out of the way.
אתה ניסית לסטות כדי לצאת החוצה מהנתיב.
And I try to swerve, but I can feel the car hit something.
אני מנסה לסטות, אבל אני יכולה להרגיש שהמכונית פוגעת במשהו.
The driver says he was on the road, he couldn't swerve to miss him.
הנהג אומר שהוא היה על הכביש ולא הצליח לסטות כדי להחטיא אותו.
The only solution is to swerve onto the pavement, but there are two pedestrians there.
הפתרון היחיד הוא לסטות על המדרכה, אבל יש שני הולכי רגל שם.
Now, the shots must have caused Leo Banin to swerve into a minivan, killing someone.
עכשיו, היריות בטח גרמו לליאו בנין לסטות אל תוך המיניוואן, להרוג מישהו.
Well, maybe the old guy bent down to pick it up, and that's what caused the bike messenger to swerve.
אולי הקשיש התכופף, להרים אותו וזה מה שגרם לשליח האופניים לסטות.
They thought that an animal ran into the road, made the bus swerve, but they never found any trace of it.
כולם חשבו שחיה רצה לכביש וגרמה לאוטובוס לסטות, אבל לא מצאו שום שרידים.
I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
אני חושב שהמקרר הוא זה שצריך לסטות מדרכי.
Apparently three kids raced across the freeway, he tried to swerve and hit one frontally.
נראה ששלושה ילדים חצו בריצה את הכביש המהיר, הוא ניסה לסטות ופגע באחד מהם מלפנים.
Shots went wide, but they caused him to swerve and crash.
היריות עפו מסביב אבל גרמו לו לסטות ולהתרסק.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 99. מדויק: 99. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo