הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "tab" לעברית

חפש את tab ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Determines how many characters wide each tab character appears in Code view.
קובעת את מספר התווים לרוחב המתאים לגודלו של תו טאב אחד בתצוגת Code.
Cannot create any tabs before this tab or position.
אין אפשרות ליצור טאבים כלשהם לפני טאב או מיקום זה.
Choose Snap To Unit from the panel menu or hold down Shift as you drag a tab stop.
בחרו באפשרות 'הצמדה ליחידה' מתפריט החלונית או הקישו Shift תוך כדי גרירת נקודת עצירה של טאב.
Indents the selected text right one tab stop
הסטה פנימה של הטקסט הנבחר עצירת טאב אחת לימין
The GoToControl macro action cannot be used to go to a subform control or tab page in Web forms.
אין אפשרות להשתמש בפעולת המאקרו GoToControl כדי לעבור לפקד טופס משנה או לדף כרטיסיה בטפסי אינטרנט.
Inserts commands in the Insert tab for commonly used Web Parts.
הוספת פקודות בכרטיסיה 'הוספה' עבור רכיבי Web Part נפוצים.
Do this by adjusting the color palette on the left of the Options tab.
בצע זאת בהתאמת לוח הצבעים שבצד השמאלי של הכרטיסייה Options.
The Options tab lets you define which file format to use and set preferences such as color.
הכרטיסייה Options מאפשרת להגדיר באיזו תבנית קובץ יש להשתמש וכן להגדיר העדפות כגון צבע.
Notice that Dreamweaver actually forces you to select the tab for the repeating regions group.
שים לב ש - Dreamweaver מאלץ אותך למעשה לבחור בכרטיסייה של קבוצת האזורים החוזרים.
To edit optimization settings, click the Options tab.
לעריכה של הגדרות המיטוב, לחץ על הכרטיסייה Options.
To edit the size and area of the exported image, click the File tab.
כדי לערוך את הגודל והאזור של התמונה המיוצאת, לחץ על הכרטיסייה File.
Many image options are available in the Options tab and they vary depending on the file format you choose.
בכרטיסייה Options יש אפשרויות תמונה רבות, המשתנות בהתאם לתבנית הקובץ שתבחר.
You can further customize this option using the Detailed tab.
ניתן להמשיך להתאים אישית אפשרות זו בכרטיסייה Detailed.
You can select each of these options individually using the Detailed tab.
ניתן לבחור כל אחת מהאפשרויות בנפרד בכרטיסייה Detailed.
Use the tab key or swipe with three fingers to access all call commands.
השתמש במקש ה - Tab או החלק באמצעוות שלוש אצבעות כדי לגשת לכל פקודות השיחה.
You can easily attach JavaScript (client-side) behaviors to page elements by using the Behaviors tab of the Tag inspector.
ניתן לצרף בקלות התנהגויות JavaScript (בצד הלקוח) לרכיבי עמוד, עם הכרטיסייה Behaviors של מפקח התגים.
Click the Insert panel's tab and drag it to the top of the Document window.
לחץ על הכרטיסייה של החלונית Insert וגרור אותה לראש חלון המסמך.
In the Order tab, select the page element, and then press Delete.
בכרטיסייה 'סדר', בחרו ברכיב העמוד ולאחר מכן הקישו Delete.
The ImageList object from which this tab takes its images.
האובייקט ImageList ממנו לוקחת הכרטיסיה את התמונות שלה.
The tab order of the HotSpot.
סדר הכרטיסיות של ה - HotSpot.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2066. מדויק: 2066. זמן שחלף: 123 ms.

new tab 36
bar tab 36

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo