הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "table" לעברית

חפש את table ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

341
174
This is the default DataView for the table.
זוהי תצוגת הנתונים (DataView) המשמשת כברירת מחדל עבור טבלה זו.
Access will create a table that will maintain a link to the source data.
Access ייצור טבלה שתכיל קישור לנתוני המקור.
The action taken when a table or column in the TableMappings is missing.
הפעולה הננקטת כאשר חסרה טבלה או עמודה ב - TableMappings.
There is no table selected to generate AxBC class for.
לא נבחרה טבלה ליצור עבורה מחלקת AxBC.
Indicates the sorting/filtering/state settings for any table in the corresponding DataSet.
מציין את הגדרות המיון/סינון/מצב עבור כל טבלה בקבוצת הנתונים (DataSet) המתאימה.
AnalysisVisibility should not be Auto for a nonsystem table.
לא מומלץ שהמאפיין AnalysisVisibility יוגדר כ - Auto עבור טבלה שאינה במערכת.
SingularLabel should be provided for a table that is visible for analysis.
יש לספק ערך SingularLabel עבור טבלה הגלויה לצורך ניתוח.
You cannot change or delete the name that was created to link this table to the SharePoint site.
אין באפשרותך לשנות או למחוק את השם שנוצר כדי לקשר טבלה זו לאתר SharePoint.
Create a new table using a table template. Access includes templates for common subjects, such as contacts, issues, and tasks.
צור טבלה חדשה באמצעות תבנית טבלה. Access כולל תבניות לתחומים נפוצים, כגון אנשי קשר, נושאים ומשימות.
Insert a table on the page. You can also press the Tab key to quickly create a table while typing.
הוסף טבלה בעמוד. באפשרותך גם להקיש על מקש Tab כדי ליצור במהירות טבלה בעת ההקלדה.
Indicates the DataSet to which this table belongs.
מציין את קבוצת הנתונים (DataSet) שאליו משתייכת הטבלה.
The add-in could not be installed because it is missing a USysRegInfo table.
לא ניתן להתקין את התוספת מכיוון שחסרה טבלת USysRegInfo.
Allow asset acquisitions from Accounts payable field in the AssetParameters table to a value of Yes.
אפשר רכישות רכוש משדה 'חשבונות זכאים' בטבלה AssetParameters לערך של 'כן'.
No System GUID was found in the SysSQMSettings table. Please restart the AOS.
לא נמצא GUID של מערכת בטבלה SysSQMSettings. נא הפעל מחדש את ה - AOS.
The AnalysisVisibility property cannot be low or high if the table is temporary.
מאפיין AnalysisVisibility אינו יכול להיות גבוה או נמוך אם הטבלה היא זמנית.
An error occurred while obtaining new RecId value for the table.
אירעה שגיאה בעת השגת ערך RecId חדש עבור הטבלה.
The necessary table was deleted from this file. Microsoft Office Project cannot continue.
הטבלה הנחוצה נמחקה מקובץ זה. ל - Microsoft Office Project אין אפשרות להמשיך.
Cannot add a SimpleContent column to a table containing element columns or nested relations.
אין אפשרות להוסיף עמודת SimpleContent לטבלה המכילה עמודות רכיבים או יחסים מקוננים.
Cannot add or remove columns from the table once the DataSet is mapped to a loaded XML document.
אין אפשרות להוסיף או להסיר עמודות מהטבלה לאחר מיפוי DataSet למסמך XML טעון.
The table this collection displays relations for has been removed from its DataSet.
הטבלה שעבורה מציג האוסף יחסים הוסרה מקבוצת הנתונים (DataSet) שלה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17782. מדויק: 17782. זמן שחלף: 745 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo