הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "technical" לעברית

חפש את technical ב: הגדרה מילים נרדפות
טכני
טכנית טכניים טכניות הטכניים הטכניות
הטכנולוגית
וטכניים
וטכניות
טכנים
טכנולוגי
טכנולוגית

הצעות

MSNBot automatically indexes pages that meet accepted standards for content, design, and technical implementation.
MSNBot כולל אוטומטית באינדקס דפים העומדים בתקנים המקובלים עבור תוכן, עיצוב ויישום טכני.
You can use the Dell Online Support site for the most up-to-date drivers and technical information about your printer.
באפשרותך להשתמש באתר התמיכה המקוון של Dell להשגת מנהלי ההתקן המעודכנים ביותר ומידע טכני בנוגע למדפסת שלך.
Online technical training to establish Dell certification required for Fast-Track Dispatch.
שירות המשלוח המהיר מחייב הדרכה טכנית מקוונת כדי להשיג אישור של Dell.
While you were trying to connect with Dell Chat, we experienced a technical error.
בזמן שניסית להתחבר לצ'אט של Dell, אירעה שגיאה טכנית.
Get advice via telephone access to technical expertise on applications and solutions such as Microsoft Exchange, Virtualization and more.
קבל עצה באמצעות גישה למומחים טכניים בטלפון לגבי יישומים ופתרונות כגון Microsoft Exchange, וירטואליזציה ועוד.
Vostro comes complete with built in tools for management by non technical workers.
Vostro מגיע יחד עם כלים מובנים לניהול על ידי עובדים לא טכניים.
The DCSE programme is a comprehensive technical training course designed for technicians who install and service Dell products.
תוכנית DCSE היא קורס הדרכה טכנית מקיף המיועד עבור טכנאים שמתקינים מוצרים של Dell ומספקים עבורם שירות.
ProSupport Remote Advisory Services provide fast access to technical experts for hourly consulting on virtualization implementations.
שירותי ProSupport לייעוץ מרחוק מספקים גישה מהירה למומחים טכניים לייעוץ מדי שעה בתחום הטמעת הווירטואליזציה.
Due to a technical problem, we were unable to contact the PayPal site to process your request.
בעקבות בעיה טכנית, אין באפשרותנו ליצור קשר עם אתר PayPal כדי לעבד את הבקשה שלך.
Premier can store a complete list of your Dell systems to facilitate your access to configuration details, part numbers, and technical information.
Premier יכול לאחסן רשימה מלאה של כל המערכות של Dell שברשותך, כדי לספק לך גישה לפרטי תצורה, מספרי חלקים ומידע טכני.
Engineers and technical staff undertaking repairs or upgrades on any Dell equipment should be trained in anti-static precautions.
על מהנדסים וצוות טכני המבצעים תיקונים או שדרוגים בציוד של Dell להיות בעלי הכשרה במניעת חשמל סטטי.
This site may be experiencing a technical problem or may not be a part of Windows Live network.
ייתכן שיש באתר זה בעיה טכנית, או שהוא אינו מהווה חלק מרשת Windows Live.
Just seeing to some technical difficulties.
טוב, נתקלנו בכמה קשיים טכניים אדוני הקצין
I apologise for being so technical.
אני מתנצל על היותי כל כך טכני.
Could indicate a strong technical aptitude.
זה יכול להעיד על כשרון טכני טוב.
Such incest would be technical only.
גילוי עריות כזה אינו אלא טכני בלבד.
Al Dennison, technical rescue team, shoring engineer.
אל דניסון, צוות חילוץ טכני, מהנדס תמיכה בצוות.
I know you have some technical over-my-head theory.
אני יודע שיש לך כמה טכני תאוריה על-הראש שלי.
What about college, technical school?
מה לגבי מכללה, בית ספר טכני?
Let us recall the pioneers who made this technical marvel possible.
בואו וניזכר בחלוצים שהפכו פלא טכני זה לאפשרי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1468. מדויק: 1468. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo