הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "terms of use" לעברית

תנאי השימוש
תנאי שימוש
בתנאי השימוש
לתנאי השימוש
לתנאי שימוש
The terms of use weren't immediately clear,
תנאי השימוש לא היו ברורים מיד.
This add-in has been updated. Features, terms of use, and other details may have changed. Please select Update to consent again.
תוספת זו עודכנה. ייתכן שהתכונות, תנאי השימוש ופרטים נוספים השתנו. בחר 'עדכן' כדי להעניק שוב את הסכמתך.
An update is available for this app. Features, terms of use, and other details may have changed.
קיים עדכון זמין עבור יישום זה. ייתכן שהשתנו תכונות, תנאי שימוש ופרטים אחרים.
Use this description and web page to provide administrators with more information about the service, your contact information or a terms of use for the service.
השתמש בתיאור זה ובדף האינטרנט כדי לספק למנהלי מערכת מידע נוסף אודות השירות, פרטי יצירת קשר או תנאי שימוש עבור השירות.
Review the latest terms of use.
עיין בתנאי השימוש העדכניים ביותר.
Until it was changed in March of 2013, the Terms of Use on the website of Hearst's Seventeen magazine said you had to be eighteen in order to read it.
עד ששונו במארס 2013 נכתב בתנאי השימוש באתר של מגזין "סבנטין": עליכם להיות בני 18 ומעלה כדי להיכנס לאתר.
Intel may revise these Terms of Use at any time by updating this posting.
חברת Intel עשויה לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, על-ידי עדכון פרסום זה.
Report this app to Microsoft for violating the Store's Terms of Use
דווח על אפליקציה זו ל - Microsoft עקב הפרת תנאי השימוש של החנות
Without limiting the foregoing, Intel shall have the right to remove any User Content that violates these Terms of Use.
מבלי להגביל את האמור לעיל, לחברת Intel תהיה הזכות להסיר כל תוכן משתמש המפר תנאי שימוש אלה.
Skype's Terms of use apply to Group Video Calling, see
תנאי השימוש של Skype חלים על שיחות וידיאו קבוצתיות, ראה בכתובת
License Agreement for Community Templates Terms of Use
הסכם רשיון עבור תנאי השימוש של תבניות הקהילה
We all know what "Terms of Use" are.
כולנו יודעים מה זה "תנאי שימוש", רוב האנשים לא קוראים אותם,
Yes, I have read and I accept the Skype Terms of Use and the Skype Privacy Policy.
כן, קראתי ואני מקבל את תנאי השימוש של Skype ואת הצהרת הפרטיות של Skype.
Please read these Terms of Use ("Terms") carefully before using this site.
קרא תנאי שימוש אלה ("תנאים") בקפידה לפני השימוש באתר זה.
I agree to the Terms of Use and certify that I have the authority to make decisions on behalf of my organization.
אני מקבל את תנאי השימוש ומאשר כי בידי הסמכות לקבל החלטות בשם הארגון שלי.
These Terms of Use are applicable to all Intel Websites, whether a sponsored site, managed through a third party vendor or hosted by a third party (referred to hereafter as the "Web Sites").
תנאי שימוש אלה חלים על כל אתרי האינטרנט של Intel, בין אם אתר הנמצא תחת חסות, מנוהל על-ידי ספק של צד שלישי או מתארח אצל צד שלישי (ייקראו מעתה והלאה "אתרי אינטרנט").
You should visit this page from time to time to review the then-current Terms of Use because they are binding on you.
עליך לבקר בדף זה מעת לעת כדי לבדוק את תנאי השימוש העדכניים, היות שהם מחייבים אותך.
The Terms of Use and the License Agreement apply to your use of this template.
תנאי השימוש והסכם הרשיון חלים על השימוש שלך בתבנית זו.
Hereafter, all the materials covered by these Terms of Use will be referred to as the "Materials."
מעתה והלאה, כל החומרים המכוסים על-ידי תנאי שימוש אלה ייקראו "חומרים"
The Terms of Use and the License Agreement apply to your use of this clicking I accept, you agree to the following:
תנאי השימוש והסכם הרשיון חלים על השימוש שלך בתבנית זו. על-ידי לחיצה על 'אני מסכים', אתה מביע את הסכמתך לתנאים הבאים:
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 47. מדויק: 47. זמן שחלף: 84 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo