הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "text" לעברית

חפש את text ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

text box 349
340
242
i'll text 162
text file 135
Publisher cannot link to this text box.
ל - Publisher אין אפשרות ליצור קישור לתיבת טקסט זו.
The status text for an SMTPResponse cannot be empty.
טקסט המצב של SMTPResponse אינו יכול להיות ריק.
Text, text, text, text, text, text.
Specifies how FastCGI module should behave when FastCGI process sends text on standard error stream.
קביעה כיצד מודול FastCGI צריך לפעול כאשר תהליך FastCGI שולח טקסט בזרם שגיאות רגיל.
Publisher cannot create a custom border from a picture that contains text.
ל - Publisher אין אפשרות ליצור גבול מותאם אישית מתמונה שמכילה טקסט.
Reduce storage requirements for text properties by using a hash for comparison.
הקטן דרישות אחסון עבור מאפייני טקסט על-ידי שימוש ב - Hash עבור השוואה.
Free text label naming the hyperlink URL
תווית טקסט חופשי של שם כתובת ה - URL של ההיפר-קישור
The command text for an ObjectQuery instance cannot be empty.
טקסט הפקודה עבור מופע ObjectQuery לא יכול להיות ריק.
Command parameter must have a non null and non empty command text.
פרמטר הפקודה צריך לכלול טקסט פקודה שאינו null ואינו ריק.
Function metadata used in DbFunctionExpression cannot include command text.
המטה-נתונים של הפונקציה המשמשים ב-DbFunctionExpression לא יכולים להכיל טקסט פקודה.
You've typed some text but did not create a text box first. Publisher has created a text box for you. For information on creating and using text boxes, press F1 now.
הקלדת טקסט אך לא יצרת תיבת טקסט תחילה. Publisher יצר עבורך תיבת טקסט. לקבלת מידע אודות יצירה ושימוש בתיבות טקסט, הקש F1 כעת.
If the insertion point is not inside a text frame when you paste text into InDesign, a new plain text frame will be created.
אם נקודת ההכנסה אינה נמצאת במסגרת טקסט בשעת הדבקת טקסט ל - InDesign, תיווצר מסגרת טקסט רגילה חדשה.
In Design view, select text on the page, or click where you want to add dynamic text.
בתצוגת Design, בחר טקסט בעמוד או לחץ במקום שברצונך להוסיף בו טקסט דינמי.
Drag onto the page to add a text block for a parts list. Press Tab before each text field to match division spacing.
גרור אל הדף כדי להוסיף בלוק טקסט עבור רשימת חלקים. הקש Tab לפני כל שדה טקסט כדי להתאים את מרווח החלוקה.
When you place or paste text, you don't need to create a text frame; InDesign automatically adds frames based on the page's column settings.
בשעת מיקום או הדבקה של טקסט, אין צורך ליצור מסגרת טקסט. InDesign מוסיף מסגרות אוטומטית בהתאם להגדרות הטורים של העמוד.
When you place or paste text, you do not need to create a text frame first; InDesign will create one for you automatically.
בשעת מיקום או הדבקה של טקסט, אין צורך ליצור תחילה מסגרת טקסט; InDesign יוצר מסגרות אוטומטית.
Flash text can contain point text, area text, or text on a path; all text is converted to area text in SWF format.
מלל Flash יכול לכלול שורת מלל, אזור מלל או מלל על נתיב. כל המלל מומר לאזור מלל בתבנית SWF.
Add a text bullet to your SmartArt graphic. This option is available only if the selected layout supports bulleted text.
הוסף תבליט טקסט לגרפיקת SmartArt. אפשרות זו זמינה רק אם הפריסה שנבחרה תומכת בטקסט עם תבליטים.
For Word, layout is preserved and text is converted into searchable text.
עבור Word, הפריסה נשמרת והטקסט מומר לטקסט הניתן לחיפוש.
Tagging or untagging text does not change the original text in Illustrator.
תיוג או הסרת תיוג מלל אינם משנים את המלל המקורי ב - Illustrator.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 11426. מדויק: 11426. זמן שחלף: 99 ms.

text box 349
i'll text 162
text file 135

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo