הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "text file" לעברית

חפש את text file ב: מילים נרדפות
קובץ טקסט
קובץ הטקסט
קובץ המלל
קובץ מלל
כקובץ טקסט
לקובץ טקסט
בקובץ טקסט
לקובץ מלל
בקובץ המלל
מקובץ מלל
בקובץ מלל
לקובץ המלל
לקובץ הטקסט
מקובץ טקסט
When you import a tagged text file, InDesign or InCopy reads the tag codes and applies the attributes automatically.
בשעת ייבוא קובץ טקסט מתויג, InDesign או InCopy קוראים את קודי התגים ומחילים את התכונות אוטומטית.
When you update a linked text file, any editing or formatting changes applied within InDesign are lost.
בשעת עדכון קובץ טקסט מקושר, כל שינויי העריכה או העיצוב שבוצעו ב - InDesign יילכו לאיבוד.
Click Close to open the file in InDesign without saving the text file.
לחץ על 'סגור' לפתיחת הקובץ ב - InDesign בלי לשמור את קובץ הטקסט.
The text file couldn't be created
לא היתה אפשרות ליצור את קובץ הטקסט
Set the encoding of the text file or leave the setting Automatic.
קבעו את קידוד קובץ המלל או השאירו את הקביעה 'אוטומטי'.
You can open the text file in a spreadsheet application and perform statistical or analytical calculations from the measurement data.
ניתן לפתוח את קובץ המלל בגיליון אלקטרוני ולהשתמש בנתוני המדידה לעריכת חישובים סטטיסטיים או אנליטיים.
A text file opens with all current and undefined shortcuts for that set.
נפתח קובץ טקסט הכולל את כל קיצורי המקשים הקיימים והלא-מוגדרים הכלולים בערכה.
Insert data from a text file to the current cursor position/ selection
הוספת נתונים מתוך קובץ טקסט במיקום הנוכחי של הסמן/ הבחירה.
The text file will feed your voice synthesizer.
קובץ הטקסט יוזן דרך מעבד קול.
CRM for Outlook keeps a detailed set of log files that can help in troubleshooting issues. To create a text file that contains the logs and system data, click Create File.
CRM עבור Outlook שומר ערכה מפורטת של קבצי יומן רישום שעשויים לסייע בפתרון בעיות. כדי ליצור קובץ טקסט המכיל את יומני הרישום ונתוני מערכת, לחץ על 'צור קובץ'.
This text file has been converted to a new encoding. Make sure it looks correct before saving.
קובץ טקסט זה הומר לקידוד חדש. ודא שהמראה שלו תקין לפני השמירה.
Use this page to import a text file containing a list of phrases for query suggestions.
השתמש בעמוד זה כדי לייבא קובץ טקסט המכיל רשימה של צירופי מילים עבור הצעות לשאילתה.
You can then edit and add tags before you import the tagged text file.
לאחר מכן, תוכל לערוך ולהוסיף תגים לפני ייבוא קובץ הטקסט.
You can use a word-processing application or a text editor to open and edit the tagged text file.
ניתן להיעזר במעבד תמלילים או בעורך טקסט כדי לערוך את קובץ הטקסט המתויג.
When you embed a text file, its name is removed from the Links panel.
בשעת הטבעת קובץ טקסט, שמו מוסר מהחלונית 'קישורים'.
A BOM is 2 to 4 bytes at the beginning of a text file that identifies a file as Unicode, and if so, the byte order of the following bytes.
סמן סדר בתים כולל 2 עד 4 בתים בתחילת קובץ טקסט, והוא מזהה אם קובץ הוא בעל קידוד Unicode, ואם כן - הוא מזהה גם את סדר הבתים של הבתים שאחריו.
If the InCopy text file has styles applied, they are added to the InDesign list of styles for the document.
אם הוחלו סגנונות על קובץ טקסט של InCopy, הם יתווספו לרשימת סגנונות המסמך ב - InDesign.
For example, columns created using Create Guides cannot control text flow when a text file is placed.
לדוגמה, טורים שנוצרו באמצעות הפקודה 'צור קווי עזר' אינם יכולים לשלוט בהזרמת הטקסט בשעת מיקום קובץ טקסט.
Use the Place command to place a text file.
למיקום קובץ טקסט, השתמש בפקודה 'מקם'.
You cannot import a text file that has one of these extensions: |.
אין באפשרותך לייבא קובץ טקסט שיש לו אחת מההרחבות הבאות: |.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 134. מדויק: 134. זמן שחלף: 87 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo