הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "that" לעברית

הצעות

Publisher cannot import a Works database that includes formulas.
ל - Publisher אין אפשרות לייבא מסד נתונים של Works שמכיל נוסחאות.
Office can download a file that enables Microsoft to diagnose system problems.
ל - Office יש אפשרות להוריד קובץ המאפשר ל - Microsoft לאבחן בעיות במערכת.
Manage add-ins that are affecting your Outlook experience.
נהל תוספות המשפיעות על חוויית השימוש שלך ב - Outlook.
Dell Financial Services Payment Protection Insurance can remove that uncertainty*.
הביטוח להגנה על התשלום של השירותים הפיננסיים של Dell יסיר את אי הוודאות הזו .
And that includes Dell Storage Solutions.
ודרך זו כוללת את פתרונות האחסון של Dell.
Shift-click rating criteria to select that rating or higher.
הקישו Shift ולחצו על קריטריון דירוג כדי לבחור בדירוג זה ובדירוגים גבוהים יותר.
Then re-open that file in InDesign.
לאחר מכן פתח את הקובץ ב - InDesign.
You cannot preview movies or animations that rely on ActiveX controls.
לא ניתן להציג תצוגה מקדימה של סרטים או הנפשה המסתמכים על פקדי ActiveX.
InDesign automatically updates any pages using that master.
InDesign מעדכן באופן אוטומטי את כל העמודים שהמאסטר הוחל עליהם.
Exception that occurred during operation. Null if no error.
מצב חריג שאירע במהלך הפעולה. Null אם לא התרחשה כל שגיאה.
It knows old that that did me feel?
אתה יודע עד כמה זקנה זה גרם לי להרגיש?
The Options node contains children that are not valid or that lack required elements in the DocumentSearch request.
הצומת 'אפשרויות' מכיל צאצאים שאינם חוקיים או שחסרים בהם רכיבים דרושים בבקשה DocumentSearch.
A value that specifies the maximum number of cookies that can be cached.
ערך שמציין את המספר המרבי של קבצי Cookie שאפשר לאחסן במטמון.
Take notes that automatically link to Word documents, PowerPoint presentations or webpages that you have open.
רשום הערות עם קישור אוטומטי למסמכי Word, מצגות PowerPoint או דפי האינטרנט שפתחת.
The workbook that you selected cannot be loaded because it contains features that are not supported by Excel Services.
אין אפשרות לטעון את חוברת העבודה שבחרת מאחר שהיא מכילה תכונות ש - Excel Services אינו תומך בהן.
This feature enables platform functionality that will allow mobile devices to subscribe to notifications for events that happen on this SharePoint site.
תכונה זו מפעילה פונקציונליות פלטפורמה שתאפשר למכשירים ניידים להירשם כמנויים להודעות עבור אירועים שמתרחשים באתר SharePoint זה.
Custom actions that can be selected in the Ribbon of an Outlook item that displays this form region.
פעולות מותאמות אישית שניתן לבחור ברצועת הכלים של פריט Outlook שמציג אזור טופס זה.
This option requires that you select media that is playable in the QuickTime player.
אפשרות זו דורשת שתבחרו מדיה שניתנת להפעלה בנגן QuickTime.
The cached entry has Authorization Header and no Cache-Control directive present that would allow to use that entry.
הערך המאוחסן במטמון כולל כותרת Authorization ולא קיימת הוראת Cache-Control שעשויה לאפשר את השימוש בערך זה.
Use the InDesign Preflight feature to ensure that image resolution and color spaces are correct, that fonts are available and can be embedded, that graphics are up-to-date, and so on.
השתמש בתכונת בדיקת התקינות של InDesign כדי לוודא שרזולוציית התמונות ומרחב הצבע תקינים, שהגופנים זמינים וניתנים להטבעה, שכל הגרפיקה מעודכנת וכדומה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1955292. מדויק: 1955292. זמן שחלף: 1127 ms.

and that +10k
that way +10k
that one 9042
that means 7418

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo