הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "the" לעברית

ראה גם: the way the only the one
חפש את the ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

the same +10k
+10k
the first +10k
+10k
+10k
the world +10k
the hell +10k
the time +10k
the last +10k
the best +10k
Unable to save the custom properties of the ActiveX control.
אין אפשרות לשמור את המאפיינים המותאמים אישית של פקד ה - ActiveX.
Choose the overall shape of the WordArt.
בחר את הצורה הכללית של פריט ה - WordArt.
InfoPath cannot set the current view as the default view.
ל - InfoPath אין אפשרות להגדיר את התצוגה הנוכחית כתצוגת ברירת המחדל.
Fixed places the content using the coordinates entered in the Placement boxes, relative to the top left corner of the browser.
Fixed ממקם את התוכן בעזרת הקואורדינטות שהוזנו בתיבות Placement, יחסית לפינה השמאלית העליונה של הדפדפן.
Indicates the name of the SharePoint field that will supply the start date for the synchronized task.
ציון שמו של שדה SharePoint שיספק את תאריך ההתחלה עבור הפעילות המסונכרנת.
Keep pace with the exponential change of the virtual age using the state-of-the-art feature flexibility of the PowerEdge R720.
התקדם יחד עם השינוי המשמעותי שמביא העידן הווירטואלי באמצעות גמישות התכונות החדשנית של PowerEdge R720.
Specifies the browsers in which the current behavior should work (this is the submenu in the Events menu).
מציין את הדפדפנים שההתנהגות הנוכחית אמורה לפעול בהם (זהו תפריט המשנה בתפריט Events).
In the Bindings panel, click the down arrow in the Format column to expand the pop-up menu of available data formats.
בחלונית Bindings, לחץ על החץ למטה בעמודה Format להרחבת התפריט הנפתח של תבניות הנתונים הזמינות.
Set the alignment attributes of the image in the Property inspector with the Align popup menu.
הגדר את תכונות היישור של התמונה במפקח המאפיינים בעזרת התפריט הנפתח Align.
Applies either or to the selected text according to the style preference set in the General category of the Preferences dialog box.
מחילה תג או על הטקסט שנבחר, לפי העדפות הסגנון שהוגדרו בקטגוריה General בתיבת הדו-שיח Preferences.
But the real magic and the secret source behind collaborative consumption marketplaces like Airbnb isn't the inventory or the money.
אבל הקסם האמיתי והסוד מאחורי שווקי הצרכנות השיתופית כדוגמת Airbnb הוא לא המלאי או הכסף.
Hold down the Shift key to constrain the move so it is aligned with the grid of the perspective plane.
הקישו Shift להגבלת ההזזה כך שהיא תיושר לרשת מישור הפרספקטיבה.
In the Office application, select the position where you want the 3D image to appear on the document page.
ביישום של Office, בחרו במיקום הרצוי לתצוגת התמונה התלת-ממדית בעמוד המסמך.
Drag the field buttons on the right side of the dialog box onto the PivotTable diagram to the left.
גרור את לחצני השדות בצידה הימני של תיבת הדו-שיח לדיאגרמת ה - PivotTable משמאל.
After the InCopy user edits the stories, the InDesign user can then update the links to the modified files.
לאחר שמשתמש InCopy עורך את הכתבות, משתמש InDesign יכול לעדכן את הקישורים לקבצים שהשתנו.
Photoshop determines the dimensions and position of the resulting slice from the rectangle created by joining the outer edges of the combined slices.
Photoshop מחברת את הקצוות החיצוניים של הפרוסות המחוברות ליצירת מלבן שישמש לקביעת המידות והמיקום של הפרוסה שנוצרת כתוצאה מהחיבור.
Specifies the vertical location of the image inside the Web Part: at the top, in the middle, or at the bottom.
ציון המיקום האנכי של התמונה בתוך ה - Web Part: בראש, באמצע או בתחתית.
To change the origin, drag the ruler-origin icon (at the upper-left corner of the Design view of the Document window) anywhere on the page.
כדי לשנות את המקור, גרור את סמל מקור הסרגל (בפינה השמאלית העליונה של תצוגת Design בחלון המסמך) לכל מקום רצוי בעמוד.
If none of the fonts in the Chosen Fonts list are available on the user's system, the text appears in the default font associated with the generic font family.
אם אף אחד מהגופנים ברשימה Chosen Fonts אינו זמין במערכת של המשתמש, הטקסט יופיע בגופן ברירת המחדל המשויך למשפחת הגופנים הגנריים.
Move the mouse pointer over the tab of the panel you want to open in Design view and click the eye icon that appears at the right of the tab.
העבר את המצביע לכרטיסיית החלונית שברצונך לפתוח בתצוגת Design, ולחץ על סמל העין המוצג מימין לכרטיסייה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3963141. מדויק: 3963141. זמן שחלף: 2612 ms.

the same +10k
the first +10k
the world +10k
the hell +10k
the time +10k
the last +10k
the best +10k

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo