הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "the field" לעברית

חפש את the field ב: מילים נרדפות

הצעות

I call the plays on the field
אני קובע את המהלכים על המגרש, לא אתה.
Name of the field this data source element represents in SharePoint.
שם השדה שרכיב מקור נתונים זה מייצג ב - SharePoint.
(Available when the Multiline option is selected) Sets the height of the field for multiple-line text fields.
(זמין אם האפשרות Multiline נבחרה) הגדרת גובה השדה לשדות טקסט של שורות מרובות.
Select the Required option if the field must contain some data.
אם השדה חייב להכיל נתונים, בחר באפשרות Required.
Whether the field's HeaderText is visible. This property is used to control layout by some controls.
קביעה אם HeaderText של השדה גלוי. מאפיין זה משמש לקביעת הפריסה על-ידי פקדים אחדים.
Specifies whether the field value should be converted to a null reference.
מציין אם יש להמיר את ערך השדה להפניה ל - Null.
Update the field Check Tax Exempt Number on the AddressCountryRegion table
עדכן את השדה 'בדוק מספר פטור ממס' בטבלה AddressCountryRegion
The display method called to generate the result of the field
פעולת השירות של התצוגה שאליה מתבצעת קריאה כדי ליצור את תוצאת השדה
Boolean value indicating if the field represents TitleField1 for the table
ערך בוליאני המציין אם השדה מייצג את TitleField1 עבור הטבלה
Drag the field buttons on the right side of the dialog box onto the PivotTable diagram to the left.
גרור את לחצני השדות בצידה הימני של תיבת הדו-שיח לדיאגרמת ה - PivotTable משמאל.
In this step, you lay out your PivotTable report by dragging the field buttons on the right to the diagram on the left.
בשלב זה תעצב את דוח ה - PivotTable שלך על-ידי גרירת לחצני השדות מימין, לדיאגרמה בצד שמאל.
r Includes the bookmark's range of pages in the page number for the field
r כלילת טווח העמודים של הסימניה במספר העמוד עבור השדה
If the file you want to import was originally exported from Microsoft Dynamics CRM, select the Tab character as the field delimiter.
אם הקובץ שברצונך לייבא יוצא במקור מ - Microsoft Dynamics CRM, בחר בתו טאב כמפריד השדות.
Image field placeholders appear as frames containing the field name.
מצייני מיקום של שדות תמונה מופיעים כמסגרות שמכילות את שם השדה.
With the easily portable Latitude ST, insurance adjusters can easily document accidents, complete forms and obtain signatures while out in the field.
עם דגם Latitude ST הנייד, מתאמי ביטוח יכולים לתעד תאונות, למלא טפסים ולקבל חתימות בקלות בעודם בשטח.
The URL of the image displayed if the data bound to the field is null.
כתובת ה - URL של התמונה שמוצגת אם הנתונים המאוגדים לשדה הם Null.
They made me retake the field test, which...
הם גרמו לי לעבור שוב את בדיקת שדה, אשר...
GCS 3, unresponsive in the field.
3 מחשבי קטלוגים כלליים, להגיב בשטח?.
Claim victory and depart the field.
תכריז על ניצחון ותעזוב את שדה הקרב.
They only live across the field.
הם גרים מעבר לשדה הוא ודני נפגשו...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4905. מדויק: 4905. זמן שחלף: 207 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo