הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "the kind of" לעברית

חפש את the kind of ב: מילים נרדפות
סוג של
מסוג הסוג של מהסוג לסוג של כאלה טיפוס
כזאת
סוגי
מאלה
מעין
מהאנשים
כסוג של
אחד מהדברים
מין

הצעות

381
277
217
174
You're the kind of candidate I'm looking for.
אתה סוג של מועמד אני מחפש.
It's the kind of president I need to be.
זהו סוג של הנשיא אני צריך להיות.
We're the kind of people that make stuff happen.
אנחנו מסוג האנשים שגורמים לדברים לקרות.
Abigail is the kind of girl that needs a certain amount of effort.
אביגייל היא מסוג הבנות שדורשות מידה מסוימת של מאמץ.
That's the kind of forced migration that desertification can lead to.
זה הסוג של הגירה כפויה שמדבור יכול להוביל אליה.
And these are the kind of study models we did.
אלו הם הסוג של מודלי המחקר שעשינו.
That the kind of concrete data you were looking for?
כי הסוג של נתונים קונקרטיים שחיפשת?
She's the kind of girl you take home to mom.
היא מסוג הבחורות שאתה לוקח לפגוש את אמא.
Did I misinterpret the kind of exhibition you were attending?
האם אני לפרש לא נכון הסוג של תערוכה היית השתתפות?
You have the kind of success that other people can only dream about.
יש לך סוג של הצלחה שאנשים אחרים רק יכולים לחלום עליה.
He needs friends - the kind of relationships you used to cultivate.
הוא צריך חברים - הסוג של מערכות יחסים שבו השתמש כדי לטפח.
And Sophie's the kind of woman who understands our dreams.
וסופי היא סוג של בנאדם שמבינה את החלומות שלנו.
That's not the kind of stuff you shoot somebody over.
זה לא מסוג הדברים שאתה יורה במישהו בגללם.
I'm talking about the kind of sound you can feel.
אני מדבר על סוג של צליל שאתה יכול להרגיש - כן -!
He can't give me the kind of commitment t-that I need.
הוא לא יכול לתת לי סוג של מחויבות לא-שאני צריך.
And part of that is silencing the kind of problem.
וחלק מזה היא השתקת סוג של בעיה.
That's the kind of spirit that could save America.
זה הסוג של רוח שיכול להציל אמריקה.
To organize the kind of hysteria that you are talking about would cost millions.
כדי לארגן סוג של היסטריה כמו שאתה מדבר עליה יעלה מיליונים.
Maybe the kind of resources that would allow them To alter someone's memory.
אולי מסוג המשאבים שיאפשרו להם לשנות זכרון של מישהו.
That's not the kind of improvising we need.
זה לא סוג של מאלתר שאנחנו צריכים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3563. מדויק: 3563. זמן שחלף: 692 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo