הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "the majority" לעברית

חפש את the majority ב: מילים נרדפות
הרוב
רובם
רובן
את רוב שרוב
לרוב
את מרבית

הצעות

It's interesting because he rejected the Aristotelian premise underlying the majority's opinion.
היא מעניינת מכיוון שהוא דחה את ההנחה האריסטוטלית שהייתה בבסיס דעת הרוב.
Those that we call minorities now are going to be the majority.
אלה שאנו קוראים להם מיעוטים עכשיו הולכים להיות הרוב.
Whites are the majority, but they're not voting.
הלבנים הם הרוב, אבל הם לא מצביעים.
There are those rare Democrats, but the majority of them are Republicans.
ישנם את אותם דמוקרטים נדירים, אבל הרוב רפובליקנים.
Unfortunately, we're not in the majority, Jerome.
לצערי, אנחנו לא הרוב, ג'רום
Unfortunately, we're not in the majority, Jerome.
למרבה הצער דעתנו אינה דעת הרוב, ג'רום.
I understand why the majority would not agree with the truth.
אני מסוגל להבין למה הרוב לא מסכים עם האמת.
In the ensuing battle the majority of the Japanese defenders are annihilated.
בקרב שהתפתח הרוב של המגינים היפנים הם השמידו.
In the south, the majority believes all men are not created equal.
בדרום, הרוב מאמינים, שכל האנשים לא נבראו שווים, ויש את המיעוט,
Securing the majority is all anyone thinks about.
הבטחת הרוב היא הדבר היחיד שכולם חושבים עליו.
If the majority wants to kill him, I'm democratic.
אם הרוב בעד להרוג אותו, אני דמוקרטי.
I'll just go with the majority, man.
אני פשוט אלך עם הרוב, בנאדם.
South Carolina would be willing to consider casting her vote with the majority.
דרום קרולינה תהיה מוכנה לשקול הצבעה עבור הרוב.
I'm voting with the majority.
ומה את חושבת אני הולכת עם הרוב -.
Wrong does not cease to be wrong because the majority agrees.
שגוי אינו חדל להיות טועה כי הרוב מסכים.
And thank God Tom DeLay is the majority leader in the House.
ותודה לאל שטום דיליי הוא מנהיג הרוב בבית הנבחרים.
I mean, is the majority whip taking a break?
אני מתכוון, מצליף הרוב לקח הפסקה.
So there you have Justice Scalia taking on the Aristotelian premise of the majority's opinion.
אז הנה לכם השופט סקאליה לוקח על עצמו להתמודד כנגד ההנחה האריסטוטלית של דעת הרוב.
But in fact, the majority were scared.
אבל, למעשה, הרוב היה שרוי בפחד.
They actually recognize that embracing diversity means recognizing all races, including the majority one.
הם אכן מזהים שהבחירה בגיוון משמעו הכרה בכל הגזעים, כולל זה של הרוב.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 672. מדויק: 672. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo