הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "the page" לעברית

ראה גם: the page program
חפש את the page ב: מילים נרדפות

הצעות

Drag onto the page to add an LDAP GroupOfUniqueNames object.
גרור אל הדף כדי להוסיף אובייקט GroupOfUniqueNames של LDAP.
Drag onto the page to represent an Active Directory service.
גרור אל הדף כדי לייצג שירות של Active Directory.
OneNote needs to sync all the page content before moving it.
OneNote צריך לסנכרן את כל תוכן העמוד לפני העברתו.
Dreamweaver displays the live code that the browser would use to execute the page.
Dreamweaver יציג את הקוד החי שהדפדפן ישתמש בו לתצוגת העמוד.
Dreamweaver alerts you to syntax errors by displaying information about them in a bar at the top of the page.
Dreamweaver מתריע על שגיאות תחביר בהצגת מידע עליהן בסרגל שבראש העמוד.
When you create CSS inline styles, Dreamweaver adds style attribute code directly to the body of the page.
ביצירת סגנונות CSS בתוך שורה, Dreamweaver מוסיף קוד של תכונות סגנון ישירות בגוף העמוד.
Shows you how the page appears on a handheld device, such as a mobile phone or a BlackBerry device.
מציג כיצד ייראה העמוד בהתקן כף-יד, כגון טלפון נייד או התקן BlackBerry.
By default, InDesign draws printer's marks 6 points from the edge of the page.
כברירת מחדל, InDesign מדפיס את סימוני המדפסת 6 נקודות משולי העמוד.
These files are important Spry assets that work in conjunction with the page.
קבצים אלה הם משאבים חשובים של Spry הפועלים במשולב עם העמוד.
View the ToolZone as it will appear when the page is in Browse Mode.
הצג את ToolZone כפי שיופיע כאשר הדף יימצא במצב עיון.
Error while getting the page. If the problem persists, your administrator should regenerate the corresponding.ali file.
אירעה שגיאה בעת קבלת העמוד. אם הבעיה נמשכת, על מנהל המערכת ליצור מחדש את קובץ ה - ali. המתאים.
Enter the URL for the page with your product/service details.
הזן את כתובת ה - URL עבור הדף עם פרטי המוצר/שירות שלך.
r Includes the bookmark's range of pages in the page number for the field
r כלילת טווח העמודים של הסימניה במספר העמוד עבור השדה
This Web Part does not have a preview mode when editing the page in design view.
ל - Web Part זה אין מצב תצוגה מקדימה בעת עריכת הדף בתצוגת עיצוב.
Preview only the current view of the page.
הצג רק את התצוגה הנוכחית של העמוד בתצוגה מקדימה.
Select the Preload Images option to cache the new images when the page is loaded.
בחר באפשרות Preload Images כדי לשמור את התמונות החדשות בזיכרון המטמון לאחר טעינת העמוד.
If there is any previous version of the page to roll back, the Rollback dialog box appears.
אם יש גרסה קודמת של העמוד שניתן לחזור אליה, תיבת הדו-שיח Rollback מוצגת.
Drag onto the page to add a Boston growth matrix diagram.
גרור אל הדף כדי להוסיף דיאגרמה מסוג מטריצת צמיחה 'בוסטון'.
Click an Orientation button to set the page direction:
לחצו על אחד מלחצני הכיוון לקביעת כיוון ההדפסה של העמוד.
Verify that the format was applied correctly by previewing the page in either the Live Data window or a browser.
ודא שהתבנית הוחלה כהלכה באמצעות הצגת תצוגה מקדימה של העמוד בחלון Live Data או בדפדפן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2475. מדויק: 2475. זמן שחלף: 170 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo