הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: off the screen
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "the screen" לעברית

למסך
המסך
את המחיצה
במסך מהמסך מסך
רשת
הצג
המרקע
את הרשת

הצעות

A monster reaching out of the screen and attacking people?
מפלצת נשלחת אל מחוץ למסך ותוקפים אנשים?
I sat outside, but I could still hear through the screen.
ישבתי בחוץ אבל יכולתי, לשמוע מבעד למסך
Change how Project content is displayed on the screen.
שנה את האופן שבו תוכן של Project מוצג על המסך.
When you start Photoshop, the Tools panel appears at the left of the screen.
בשעת הפעלת Photoshop, החלונית 'כלים' מופיעה בצדו השמאלי של המסך.
The first statistic on the screen is distance traveled...
לא - הנתון הראשון על המסך, הוא המרחק שבוצע?
Resize the screen guest to best fit
שינוי גודל המסך של האורח כדי שיתאים בדיוק
Tile all open program windows side-by-side on the screen.
פרוש את כל חלונות התוכניות הפתוחים זה לצד זה על המסך.
Windows 7 also introduces support for new multi-touch technology, so you can control what happens on the screen with more than one finger.
בנוסף, Windows 7 כוללת תמיכה בטכנולוגיית פעולות מגע מרובות חדשה, כך שתוכל לשלוט במתרחש על-גבי המסך באמצעות יותר מאצבע אחת.
TrueType fonts print exactly as they appear on the screen because they're loaded on the computer rather than the printer.
גופני TrueType מודפסים בדיוק כפי שהם נראים על-גבי המסך מאחר שהם נטענים במחשב במקום במדפסת.
In the Layout view, InCopy prints the document as it appears on the screen, with frames and all other page elements intact.
בתצוגת 'פריסה', InCopy מדפיס את המסמך כפי שהוא מוצג על המסך, כולל המסגרות וכל שאר רכיבי העמוד.
Contributors can also make annotations on the screen using the Notes command.
חברי צוות יכולים גם להוסיף ביאורים המוצגים על המסך בעזרת הפקודה 'הערות'.
Press Esc or click the X button in the lower-right corner of the screen to exit Review mode.
הקישו Esc או לחצו על הלחצן X בפינה הימנית התחתונה של המסך כדי לצאת ממצב סקירה.
It cannot be recharged while the screen is active!
זה לא יכול להיות מוחדר כאשר המסך פעיל!
I don't want the blueprints on the screen.
אני לא רוצה אותם על המסך.
Names and locations of the students show up on the screen.
שמות ומקומות של התלמידים להופיע על המסך.
Yes, from the emergency exit by the screen.
כן, מיציאת החירום על ידי המסך.
All that for a line on the screen?
כל זה בשביל קו על המסך?
You post under the screen name "Elsa."
אתה לפרסם תחת שם המסך "אלזה"
I'm putting her messages on the screen now.
אני מציג את ההודעות שלך על המסך.
These lines you see on the screen form a spectrum.
הקווים שרואים על המסך, יוצרים ספקטרום
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1228. מדויק: 1228. זמן שחלף: 188 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo