הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "their status" לעברית

המצב שלהם
מצבם
הסטטוס שלו
את מעמדם
Enterprise resources can be used across projects and can submit their status through Project Web App.
ניתן להשתמש במשאבים ארגוניים בין פרוייקטים ויש להם אפשרות לשלוח את המצב שלהם באמצעות Project Web App.
Progress for the assignments in the preview below will be requested through e-mail. The resources will receive a message asking them to update their status using Project Web App.
הבקשות לקבלת התקדמות של ההקצאות בתצוגה המקדימה שלהלן ייעשו באמצעות הדואר האלקטרוני. המשאבים יקבלו הודעה ובה בקשה לעדכן את המצב שלהם באמצעות Project Web App.
Only about 15 percent of the known species have been studied well enough to evaluate their status.
רק כ 15% מהמינים הידועים נחקרו מספיק כדי להעריך את מצבם.
Any knowledge of their status... could influence your interaction with your own subject.
כל ידע על מצבם יכול השפיע על התקשורת עם הנושא שלך.
Nobody changes their status.
אף אחד לא משנה את הסטטוס שלו.
"C" Company - what's their status?
'פלוגה ג מה מצבם?
Their status is unknown.
המצב שלהם לא ידוע
The Assignments panel displays the files exported from the currently active InDesign document, and an icon indicates their status.
החלונית 'משימות' מציגה את הקבצים שיוצאו ממסמך InDesign הפעיל, וסמל המציין את מצב הקבצים.
The returnees were told not to discuss their status.
חשבתי שהחוזרים הונחו לא לדבר על המצב
Whoever they are, whatever their status.
ואנחנו הולכים להפיל אותם, לא משנה מי הם.
They're always picking fights about their status.
הם תמיד בוחרים את הקטטות על מעמדם.
Show which transactions, depending on their status?
אילו עסקאות להציג, בהתאם למצב שלהם?
How costs are spread out amongst tasks based on their status.
אופן חלוקת העלויות בין הפעילויות השונות בהתאם למצב שלהן.
Witches believe it elevates their status in the eyes of Satan.
מכשפות מאמינות שכך הן צוברות מעמד אצל השטן.
People of their status deserve to experience the next era of western civilization.
לאנשים במעמדם מגיע לחוות את העידן הבא של תרבות המערב.
If the Jedi are able to communicate with them, their status is in doubt.
אם הג'דיי מסוגלים ליצור קשר איתם, המעמד שלהם נותר בספק.
Unlike my maiden, the king's servants know not to speak of things beyond their status.
ניגוד הנעורים שלי, עבדי המלך לא יודעים לדבר על דברים מעבר מעמדם.
Group tasks based on their status: completed, on schedule, late, or future.
קבץ פעילויות לפי המצב שלהן: הסתיימו, עומדות בלוח הזמנים, מתאחרות או עתידיות.
It is about families and their honor that determines their status in society.
משפחתם וכבודם, זה מה שקובע את מעמדם בחברה.
Well, what has changed in the status of the elderly today compared to their status in traditional societies?
אז, מה השתנה במעמדם של הקשישים כיום בהשוואה למעמדם בחברה המסורתית?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 44. מדויק: 44. זמן שחלף: 61 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo