הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "they'll carry" לעברית

The meat they'll carry home will feed their whole village.
הבשר שישאו הביתה יזין את כל הכפר שלהם.
Pay enough, they'll carry you to the top.
תשלם מספיק, והם יסחבו אותך לפסגה.
You make these men shoot you, they'll carry it all their lives.
אם תגרום להם לירות בך זה יישאר איתם כל החיים.
Tables will be through here... and they'll carry back over to there.
השולחנות יהיו כאן, והם יגיעו עד לכאן.
They'll carry files from station to station, relaying information up the chain of command.
הם יסחבו קבצים מתחנה לתחנה, העברת מידע במעלה שרשרת הפיקוד.
If they pass the Maldives they might go and have a look, nothing there, they'll carry on.
אם הן תעבורנה דרך המלדיבים הן עשויות לעצור ולבדוק, אין כאן דבר, הן ימשיכו הלאה.
They'll carry you across.
יעבירו אותך לצד השני בסדר.
They'll carry our baby.
הן ילדו את התינוק שלנו.
They'll carry him to Sheffield.
הם נושאים אותו לשפילד.

תוצאות נוספות

Plus they'll let you carry the note at 7.5%.
הם גם יתנו לך לשמור על שטר החוב ב -7.5%.
Then they'll let me carry an extra associate for a time.
אז הם מרשים לי להחזיק עובדת נוספת לזמן מה.
Now don't worry, lass, they'll have to carry us to the front.
אל תדאג, לאס, הם יצטרכו לסחוב אותנו לחזית.
Future refreshes for the entire family of PowerEdge servers will carry through the same layouts and labeling.
עדכונים עתידיים של משפחת שרתי PowerEdge המלאה יתבצעו באמצעות אותם עיצובים ותיוג.
Supported Products: The Carry In Service is available on select Dell consumer and small business products.
מוצרים המקבלים תמיכה:שירות הנשיאה זמיןעבור צרכנים נבחרים של Dell ומוצרים לעסקים קטנים.
The Inspiron Z series laptop is only 1-inch thin so you can carry it anywhere.
עוביו של מחשב המחברת מסדרה Inspiron Z הוא אינץ' אחד בלבד, כך שבאפשרותך לקחת אותו איתך לכל מקום.
Be sure they have Dell carry cases to travel in style.
דאג שיהיו להם תיקי נשיאה של Dell כדי שיוכלו לשמור על סגנון גם בדרכים.
Bullet 2 - thin so you can carry it anywhere.
Bullet 2 - אינץ' אחד בלבד, כך שבאפשרותך לקחת אותו איתך לכל מקום.
He here to carry you home?
הוא כאן כדי לקחת אותך הביתה הדבר היחידי שהוא יקח.
State Department officials actually carry equivalent military ranks.
עובדה מעניינת, לגורמים רשמיים במחלקת המדינה יש דרגות המקבילות לדרגות צבאיות.
Mice don't carry smallpox, but they do carry rickettsialpox.
עכברים לא נושאים אבעבועות שחורות אבל הם נושאים חיידקי ריקטסיה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10406. מדויק: 9. זמן שחלף: 235 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo