הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "think tank" לעברית

חפש את think tank ב: מילים נרדפות
צוות חשיבה
צוות החשיבה
צוות-חשיבה
טרסט
שנקרא"ת'ינק טנק
חושב טנק
That wasn't a think tank exercise.
זה לא היה תרגיל של צוות חשיבה.
A think tank in Aspen, early 2000.
צוות חשיבה באספן בתחילת שנת 2000.
And thank you... for having her along in this think tank.
תודה שלקחת אותה ביחד עם צוות החשיבה.
I thought all that talk about Nikki and the think tank was just you being careful.
חשבתי כל הדיבורים על ניקי צוות החשיבה רק אותך נזהרים.
Operates like a foundation or think tank, Devoted to peace and progress.
פועל כמו קרן או צוות חשיבה מסור למען שלום וקידמה.
We've been operating under the assumption that the Shop is an American think tank.
אנחנו כבר פועלים תחת הנחה ש החנות הוא צוות חשיבה אמריקנית.
It's a scientific think tank, Carter, not an insane asylum.
זהו צוות חשיבה מדעי, קרטר, לא בית משוגעים.
You sure have been jazzed about all these life-affirming activities since your weekend with a think tank
אתה בטוח כבר מתלהב על כל אלה פעילויות מאשרת חיים מאז סוף השבוע שלך עם צוות חשיבה
Myself and a few of my colleagues - we run an informal online think tank.
אני וחלק מהשותפים שלי אנו מריצים באופן לא רישמי צוות חשיבה.
Well, that's just in the think tank stage right now.
זה רק בשלב צוות החשיבה כרגע.
He has this think tank where he brings together authors, artists, philosophers, and he said that I would make a great addition.
יש לו צוות חשיבה שאליו הוא מביא סופרים, אמנים, פילוסופים, והוא אמר שאני אהיה תוספת מעולה.
So he could sic Everyone on some think tank no one's ever heard of?
כדי שיוכל לשסות את "כולם" על איזשהו צוות חשיבה שאיש לא שמע עליו?
The Hazari vessels are converging on the Think Tank.
חלליות האזרי מתכנסות לכיוון צוות החשיבה.
The Think Tank is out there somewhere, hiding in subspace.
צוות החשיבה נמצא אי שם מתחבא בתת-חלל.
We'll put our own plans on hold and see what the Think Tank comes up with.
נמתין עם התוכניות שלנו ונראה מה צוות החשיבה יעלה.
While I still question this Think Tank's way of doing things, there is a genuine opportunity for exploration.
בעוד אני עדין מטילה ספק, בדרך צוות החשיבה יש הזדמנות אמיתית למחקר.
Looks like tom blew up the think tank.
נראה שטום פירק את צוות החשיבה
You're my think tank.
אתם צוות החשיבה שלי
I think tank top girl clocked Robbie looking at her.
אני חושב שילדת גופיית רובי עט מסתכל עליה.
I feel like a pundit in a think tank!
אני מרגישה כמו חברת צוות חשיבה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 148. מדויק: 148. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo