הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "thirst" לעברית

חפש את thirst ב: הגדרה מילים נרדפות
צמא
צימאון
צמאון
מצמא הצמא בצמא
הצימאון
צמאונך
צימאוני
צימאונך
הצמאון
צימאונו

הצעות

We can't base our legislation on a primitive thirst for revenge.
אנחנו לא יכולים לבסס את החקיקה שלנו על צמא פרימיטיבי לנקמה.
It's like a thirst you cannot quench.
זה כמו צמא שאתה לא יכול להרוות
Come quench my thirst for love!
בואי והרווי את צימאון האהבה שלי.
Jesus, Jackie, you must have a terrible thirst tonight.
בחיי, ג'קי, כנראה שיש לך צימאון נוראי הערב.
No he is not consumed by a thirst for blood.
הוא איננו נשלט בידי צמאון לדם.
I can see all you have is thirst for revenge.
אני רואה שכל מה שיש לך זה צמאון לנקמה.
Or do you also have a monopoly on thirst?
או שיש לך מונופול גם על צמא?
If he thirst, give him drink.
אם הוא צמא, תן לו לשתות
You can choose - hunger or thirst.
אתה יכול לבחור, רעב או צמא
Extreme thirst can be a significantly painful death.
צמא קיצוני יכול להיות משמעותי מוות בייסורים.
So your thirst for vengeance nearly landed the entire team in prison.
אז שלך צמא לנקמה כמעט נחתו הצוות כולו בכלא.
Almost all animal castaways died of exposure, hunger or thirst
כמעט כל בעלי-החיים הניצולים מתו מחשיפה לשמש, רעב או צמא
The night is young, and still I thirst.
הלילה עוד צעיר, ואני עדיין צמא.
You had a fierce ambition, a thirst for power.
הייתה לך שאיפה עזה, צמא לכוח.
Food scarcity, territory, thirst.
מחסור מזון, טריטוריה, צמא.
Water is going to be our big, grand challenge: quenching thirst.
מים הולכים להיות האתגר הגדול, המרכזי שלנו: להרוות צימאון.
If so, why did they display such a thirst for blood and torture?
אם כן, מדוע הם מציגים כגון צמא דם עינויים?
Driven on by thirst, they march hundreds of miles across the parched plains.
מונעים מתוך צמא, הם צועדים מאות ק"מ לאורך המישורים הצחיחים.
You don't have a thirst for blood or anything?
אתה לא צמא לדם או משהו?
Distant waters cannot quench your thirst.
מים מרוחקים אינם יכולים להרוות את צימאונך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 492. מדויק: 492. זמן שחלף: 67 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo