הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "thrive" לעברית

חפש את thrive ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לשגשג
לפרוח
משגשגים
משגשג
ישגשג
משגשגות
להצליח
ניזונים
פורחים
תפרח
משגשגת
נשגשג
But no force can thrive without its opposite.
אולם שום כוח לא יוכל לשגשג ללא ההופכי לו.
Its quiet operation helps to provide an environment where creativity and interactivity can thrive.
פעולתה השקטה עוזרת לספק סביבה שבה היצירתיות והאינטרקטיביות יכולים לשגשג.
But I think she could really thrive there!
אבל אני חושבת שהיא תוכל לפרוח שם!
And what are the great leaders doing distinctly different to thrive and grow?
ומה המנהיגים הגדולים עושים אחרת, שמאפשר להם לשגשג ולצמוח?
to see your neighbors, as well as yourselves, thrive.
לראות השכנים שלך, כמו גם את עצמכם, לשגשג.
Give him the nourturing environment he needs to thrive.
ניתן לו את הסביבה המטפחת שהוא צריך בשביל לשגשג.
You really think you would thrive so without me?
אתה באמת חושב שתוכל לשגשג בלעדי?
Everywhere, nature has found ways to thrive.
בכול מקום, מצא הטבע דרך לשגשג.
I just knew that our relationship could never thrive with Zoila around.
אני רק יודע שמערכת היחסים שלנו אף פעם לא יכול לשגשג עם סוילה מסביב.
I created a sport that you could thrive in.
אני יצרתי ספורט שאתה יכול לשגשג בו.
Not to survive, but to thrive.
אני צריך דרך לא רק לשרוד אלא לשגשג.
And I think he would thrive there.
ואני חושב שהוא היה לשגשג שם.
I really thrive anywhere the women and the temperature are over 90.
אני-אני באמת לשגשג בכל מקום הנשים ואת הטמפרטורה מעל 90.
It's this that will allow the larger animals to thrive.
זה הדבר שיאפשר לבעלי חיים גדולים לשגשג.
It takes a tough bug to thrive in the extreme cold.
דרוש חיידק קשוח כדי לשגשג בקור הקיצוני.
Sometimes, to thrive, you need to do the unexpected.
לפעמים, כדי לשגשג, אתה צריך לפעול בספונטניות.
"Both sweat and toil to make their roses and wards thrive"
שניהם זיעה ועמל כדי להפוך הוורדים וחניכיהם לשגשג
To thrive in the shadows as our enemies perish in the sunlight.
לשגשג בצללים כפי שאויבנו נמקים באור השמש.
I thrive on society's tawdry underbelly.
אני לשגשג על הבטן הצעקנית של החברה.
have been unable to thrive in a traditional academic environment.
לא הצליחו לשגשג בסביבה אקדמית מסורתית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 486. מדויק: 486. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo