הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "through" לעברית

חפש את through ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

4639
3293
3006
2197
1087
961
801
Make your database available through a Web browser and Access.
להפוך את מסד הנתונים שלך לזמין באמצעות דפדפן אינטרנט ו - Access.
Reliable, on-demand assistance available through Dell customer support.
סיוע אמין לפי דרישה, הזמין באמצעות תמיכת הלקוחות של Dell.
OneNote will guide you through the steps for setting permissions for other people.
OneNote ינחה אותך לאורך השלבים של הגדרת הרשאות עבור אנשים אחרים.
The installer will guide you through the steps required to install [ProductName] on your computer.
המתקין ינחה אותך לאורך השלבים הדרושים לצורך התקנת [ProductName] במחשב.
HtmlTagContextAttribute is not properly initialized, you must retrieve one through HtmlTagContext.Attributes collection.
HtmlTagContextAttribute לא אותחל כראוי. עליך לאחזר אחד באמצעות אוסף HtmlTagContext.Attributes.
Indicates which server type system the provider will expose through the DataReader.
מציין איזה סוג של מערכת שרת הספק יחשוף באמצעות DataReader.
The current bytes allocated through Exchmem (excluding virtual allocations).
הבתים המוקצים כעת באמצעות Exchmem (לא כולל הקצאות וירטואליות).
Select one or more accounts to use with this data connection when the workbook is accessed through Excel Services.
בחר חשבון אחד או יותר לשימוש עם חיבור נתונים זה בעת הגישה לחוברת העבודה באמצעות Excel Services.
Enterprise resources can be used across projects and can submit their status through Project Web App.
ניתן להשתמש במשאבים ארגוניים בין פרוייקטים ויש להם אפשרות לשלוח את המצב שלהם באמצעות Project Web App.
We are unable to sign you in to Office. Please access your documents through the browser.
אין לנו אפשרות להכניס אותך ל - Office. גש למסמכים שלך באמצעות הדפדפן.
Dell is intensely focused on driving energy efficiency through our latest generation of servers.
Dell ממוקדת מאוד ביצירת חיסכון באנרגיה באמצעות הדור החדש של השרתים שלנו.
Each organization identifies which product offerings and standard configurations are made available through their Premier website.
כל ארגון קובע אילו מבצעי מוצר ותצורות רגילות הופכים לזמינים באמצעות אתר Premier שלהם.
Further maximize the availability and stability of your infrastructure through Dell ProSupport Proactive Maintenance with scheduled assessments, streamlined patch management and detailed reporting.
הגדל אף יותר את הזמינות ואת היציבות של התשתית שלך באמצעות התחזוקה המונעת של ProSupport של Dell עם הערכות מתוזמנות, ניהול תיקונים מיועל ודיווח מפורט.
The add-in either was not activated through an AddInToken or has already been shut down.
התוספת לא הופעלה באמצעות AddInToken או שכבר בוצעה יציאה ממנה.
Future refreshes for the entire family of PowerEdge servers will carry through the same layouts and labeling.
עדכונים עתידיים של משפחת שרתי PowerEdge המלאה יתבצעו באמצעות אותם עיצובים ותיוג.
Optional cable cover allows enhanced security of peripherals through Kensington lock slot
כיסוי אופציונלי לכבלים, מאפשר אבטחה משופרת של ציוד היקפי באמצעות חריץ למנעול Kensington
Improved management efficiency: Reach new levels of speed and convenience through remote access to Dell's Lifecycle Controller management framework.
יעילות ניהול משופרת: תוכל להגיע לרמות מהירות ונוחות חדשות באמצעות גישה מרחוק למסגרת הניהול של בקר מחזור החיים של Dell.
Adobe Flash is cross-platform web-based application that provides the ability to display rich multimedia content through a web browser.
Adobe Flash הוא יישום חוצה פלטפורמות מבוסס אינטרנט המספק את היכולת להציג תוכן מולטימדיה עשיר באמצעות דפדפן אינטרנט.
Purchase Dell replacement toner through selected reseller partners or online for added convenience.
רכוש טונר להחלפה של Dell באמצעות שותפי הפצה נבחרים או באינטרנט, בצורה קלה ופשוטה.
Most partners should order through Premier Pages.
רוב השותפים צריכים לבצע הזמנות באמצעות דפי Premier.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 70682. מדויק: 70682. זמן שחלף: 289 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo