הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "time" לעברית

הצעות

+10k
8185
it's time 8046
6109
5876
some time 4813
much time 2764
Dell Certified Technicians use established methodologies to minimize installation time.
הטכנאים המוסמכים של Dell עושים שימוש במתודולוגיות מבוססות כדי לקצר את זמן ההתקנה.
Unable to create time zone enumerations. Restart Microsoft Dynamics AX.
אין אפשרות ליצור ספירות אזור זמן. הפעל מחדש את Microsoft Dynamics AX.
Our history resurfaces time after time after time.
ההיסטוריה שלנו תמיד עולה לפני השטח פעם אחר פעם.
Although I do see Kaitlin from time to time.
אבל אני כן רואה את קייטלין מדי פעם.
A time zone was specified. SqlDateTime does not support time zones.
צוין אזור זמן. SqlDateTime אינו תומך באזורי זמן.
The value of the DaysOfWeek property is not valid for time change pattern of time zone.
ערך המאפיין DaysOfWeek אינו חוקי עבור תבנית שינוי זמן של אזור זמן.
Time, time, time, time, time, time, time, time, time, time!
We have bath time, story time, tickle time.
יש לנו זמן למקלחת, זמן לסיפור, זמן לדגדוגים.
Invalid time zone format. The value must be SPTimeZone object, a valid integer time zone ID, or a string representation of a valid integer time zone ID.
תבנית אזור זמן לא חוקית. הערך חייב להיות אובייקט SPTimeZone, מזהה אזור זמן של מספר שלם חוקי או ייצוג מחרוזת של מזהה אזור זמן של מספר שלם חוקי.
That'll give us time to go over our cover story one more time.
מעולה זה ייתן לנו זמן כדי לעבור על כל סיפור הכיסוי שלנו פעם אחת נוספת.
looking back from time to time.
לא מפריע לי להסתכל לאחור מדי פעם.
Long time watcher, first time writing.
צופה הרבה זמן, פעם ראשונה כותב.
Probably switch it out from time to time.
קרוב לוודאי שמחליפים אותו מדי פעם.
Cannot get theme information for chrome control due to time out.
אין אפשרות לקבל פרטי ערכות נושא עבור פקד Chrome משום שהזמן הקצוב תם.
Report time against Project Server timesheets.
דווח על זמנים בגליונות הזמנים של Project Server.
Dell and its distributors in your country may provide you with marketing information from time to time.
Dell והמפיצים שלה במדינתך עשויים לספק לך מדי פעם מידע שיווקי.
Dell reserves the right to modify the terms and/or eligibility requirements applicable to the DOSD Program at any time, or from time to time.
Dell שומרת על הזכות לשנות את התנאים ו/או דרישות הזכאות הישימים לתוכנית DOSD בכל עת, או מעת לעת.
Killing time before time kills you.
להרוד את הזמן, לפני שהוא יהרוג אותך.
(d) meet any other criteria reasonably required by Dell from time to time.
(ד) לעמוד בכל הקריטריונים הסבירים שנדרשים על ידי Dell מעת לעת.
Length of time until tasks assigned are overdue. The units of time are determined by DurationUnits.
משך הזמן עד שתאריך היעד של המשימות שהוקצו חולף. יחידות הזמן נקבעות לפי DurationUnits.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 234434. מדויק: 234434. זמן שחלף: 505 ms.

it's time 8046
some time 4813
much time 2764

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo