הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "time period" לעברית

חפש את time period ב: מילים נרדפות
תקופת זמן
פרק זמן
תקופה
משך זמן
תקופת הזמן
פרק הזמן
בתקופת הזמן
בפרק הזמן
בפרק זמן
מתקופת זמן
בתקופת זמן
התקופה
בתקופה
לתקופת הזמן
כפרק הזמן של

הצעות

Send replies only during this time period:
שלח תשובות במהלך תקופת זמן זו בלבד:
Show all items assigned to a resource for the same time period.
הצג את כל הפריטים שהוקצו למשאב באותה תקופת זמן.
There is no data for this time period.
אין נתונים עבור פרק זמן זה.
There were six flights during this time period.
היו שם שש טיסות במהלך פרק זמן זה.
Well, who was inspired during that time period?
ובכן, מי קיבל השראה באותה תקופה?
Ancient Rome during this time period was the greatest empire that the world had ever known.
רומא הקיסרית של תקופה זו היתה האימפריה הגדולה ביותר שידע העולם מעודו.
The Magic Quadrant is a graphical representation of a marketplace at and for a specific time period.
Magic Quadrant הוא ייצוג גרפי של השוק בתקופת זמן מסוימת או עבור תקופת זמן מסוימת.
In that same time period, we produce 250 episodes.
באותה תקופת זמן, אנחנו מפיקים 250 פרקים
No technology even remotely like this should exist in this time period.
אין טכנולוגיה אפילו מרחוק אוהבת את זה צריך להתקיים פרק זמן זה.
I've been reading up on this time period.
אני כבר לקרוא על תקופת זמן זו.
This was a time period known as the Cambrian.
זו היתה תקופת זמן הידועה כתור הקמבריון.
I know what time period you're from.
אני יודע מה תקופת זמן שאתה מ.
Well, what time period are we in?
ובכן, באיזו תקופת זמן אנחנו?
Disable the application pool if there are a certain number of worker process failures within a specified time period.
הפוך את מאגר היישומים ללא זמין אם מתרחשים מספר כשלים של תהליכי עובד בתוך פרק זמן מוגדר.
Target objective for a user or a team for a specified time period.
מטרת היעד עבור משתמש או צוות עבור תקופת זמן שצוינה.
To see the costs for a different time period, select the Edit option from the Field List.
כדי לראות את העלויות עבור תקופת זמן אחרת, בחר באפשרות 'עריכה' ברשימת השדות.
Mr Data, you are a clever man, in any time period.
מר דאטה, אתה איש פיקח, בכול תקופת זמן.
Then I suggest we set a course to the only recorded civilization of this time period:
אז אני מציע קבענו כמובן אל הציוויליזציה רשמה רק של פרק זמן זה:
I believe he intends to detonate each of these meteors in a different time period.
אני מאמין שהוא מתכוון לפוצץ כל אחד מטאורים אלה בתוך פרק זמן שונה.
And these are all the people put to death in california During the same time period.
ואלה כל האנשים שהומתו בקליפורניה באותו פרק זמן.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 200. מדויק: 200. זמן שחלף: 92 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo