הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to" לעברית

ראה גם: to see to know to say to tell
חפש את to ב: הגדרה מילון מילים נרדפות

הצעות

have to +10k
to go +10k
+10k
to make +10k
to take +10k
+10k
+10k
+10k
to find +10k
to talk +10k
Unable to import Related Items WebPart.
אין אפשרות לייבא את ה - Web Part של פריטים קשורים.
Send personal information to Microsoft to make improvements to Office.
שלח מידע אישי ל - Microsoft כדי לבצע שיפורים ב - Office.
You must download and install additional software to be able to connect to Microsoft Exchange Online and use all the features of Lync.
עליך להוריד ולהתקין תוכנה נוספת כדי שתוכל להתחבר ל - Microsoft Exchange Online ולהשתמש בכל התכונות של Lync.
An error was encountered while trying to connect to the server. Contact your SharePoint administrator to correct this problem.
אירעה שגיאה בעת ניסיון להתחבר לשרת. פנה אל מנהל SharePoint כדי לפתור בעיה זו.
Add files to your OneDrive folder to get to them from your phone, tablet, or any other device.
הוסף קבצים לתיקיית OneDrive כדי להגיע אליהם מהטלפון, מהטאבלט או מכל התקן אחר.
You must select a certificate to use to verify your identity to other SharePoint Workspace users.
עליך לבחור אישור שישמש לאימות הזהות שלך בפני משתמשי SharePoint Workspace אחרים.
Double-click this message to go to the Office Online website to manage your published calendars.
לחץ פעמיים על הודעה זו כדי לעבור לאתר Office Online כדי לנהל את לוחות השנה שלך שפורסמו.
Null and script links, which you use to attach behaviors to an object or to create a link that executes JavaScript code.
קישורים ריקים וקישורי סקריפט, שניתן להשתמש בהם לקישור התנהגויות לאובייקט או ליצירת קישור המבצע קוד JavaScript.
Please click here to go directly to the PartnerDirect Portal to register now.
כדי לעבור ישירות לפורטל PartnerDirect ולהירשם כעת, לחץ כאן.
Contribute users need certain information about the site to be able to connect to it.
משתמשי Contribute זקוקים למידע מסוים לגבי האתר כדי שיוכלו להתחבר אליו.
You can hold down Shift to constrain the curve to a straight line, and click to define endpoints.
ניתן להקיש Shift להגבלת העקומה לקו ישר וללחוץ להגדרת נקודות הקצה.
Web Front End - Only install components required to render content to users. Can add servers to form a SharePoint farm.
שרת חזיתי של אתר - התקן רק רכיבים הנדרשים לעיבוד תוכן עבור משתמשים. ניתן להוסיף שרתים כדי ליצור חוות SharePoint.
Discovers the best Exchange servers to connect to automatically or based on user input, and tries to create a new remote Powershell session.
מגלה את שרתי Exchange המיטביים שניתן להתחבר אליהם באופן אוטומטי או בהתבסס על קלט משתמש, ומנסה ליצור הפעלת Powershell מרוחק חדשה.
Shortcuts to OneNote files can't be deleted from your OneDrive folder. Click to go to and delete this from the web.
אין אפשרות למחוק קיצורי דרך לקבצי OneNote מתיקיית OneDrive שלך. לחץ כדי לעבור אל ומחק את הפריט מהאינטרנט.
Connect to social networks to show profile photos and activity updates of your colleagues in Outlook. Click here to add networks.
התחבר לרשתות חברתיות כדי להציג תמונות פרופילים ועדכוני פעילויות של עמיתיך ב - Outlook. לחץ כאן כדי להוסיף רשתות.
Due to a technical problem, we were unable to contact the PayPal site to process your request.
בעקבות בעיה טכנית, אין באפשרותנו ליצור קשר עם אתר PayPal כדי לעבד את הבקשה שלך.
Run the SharePoint Products Configuration Wizard and follow the prompts to create a new farm or to join this machine to an existing farm.
הפעל את אשף קביעת התצורה של מוצרי SharePoint ועקוב אחר ההנחיות ליצירת חווה חדשה או לצירוף מחשב זה לחווה קיימת.
The information disclosed by Dell to Participant pursuant to this Agreement includes confidential information of Dell and Suppliers relating to the Program.
המידע שחשפה Dell בפני המשתתף בהתאם להסכם זה, כולל מידע סודי של Dell ושל הספקים בקשר לתוכנית.
Specify whether you want to display the link to allow user to search from windows
ציין אם ברצונך להציג את הקישור כדי לאפשר למשתמש לחפש מתוך Windows
Dell is uniquely positioned to capture this emerging opportunity due to its proximity to application workloads and the virtualisation layer.
Dell נמצאת בעמדה ייחודית המאפשרת לה לנצל את ההזדמנות המתפתחת הזו, בשל קרבתה לעומסי עבודה של יישומים ולשכבת הווירטואליזציה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3155355. מדויק: 3155355. זמן שחלף: 2258 ms.

have to +10k
to go +10k
to make +10k
to take +10k
to find +10k
to talk +10k

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo