הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: tied to a chair
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to a chair" לעברית

הצעות

32
Alfred, help me get her to a chair.
אלפרד, יעזור לי לקבל אותה לכיסא.
Gainsley ties you to a chair and now we're his errand boys.
גיינסלי קשר אותך לכיסא ועכשיו אנחנו השליחים שלו.
He ties him to a chair and posts it online.
הוא קושר אותו לכסא, ומעלה את זה אונליין.
You know, to a chair, so she couldn't get out.
אתה מבין, לכסא כך שהיא לא יכלה לברוח.
Says the woman who is chained to a chair.
אומרת האישה ש הוא כבול לכיסא.
Why are you tying my baby to a chair?
למה אתם קושרים את הבת שלי לכיסא!
Did you forget you handcuffed me to a chair down here?
האם שכחת שכבלת אותי לכיסא לכאן?
Look, he's strapped to a chair in the middle of a guarded building right now.
תראה, הוא קשור לכיסא באמצע בניין שמר עכשיו.
Looks like robbers tied Gomez to a chair while they ransacked the place.
נראה כי שודדים קשרו את גומז לכיסא בזמן שהם בזזו את המקום.
While strapped to a chair moving through the sky, but thanks for trying.
בעוד חגור לכיסא נע דרך השמים, אבל תודה שניסית.
I remember, they strapped me to a chair with duct tape...
אני זוכר, הם קשרו אותי לכיסא עם סרט הדבקה...
I could also glue me to a chair and let you kick me down the stairs.
אני יכול גם דבקי לכיסא ולתת לך לבעוט אותי למטה במדרגות.
This woman is Tracy Strauss, And you have her shackled to a chair.
האישה הזו היא טרייסי סטראוס וכבלת אותה לכיסא.
The police said that he tied each hostage to a chair and arranged them in a circle.
המשטרה אמרה כי הוא קשור לכל בני ערובה לכיסא וסידר אותם במעגל.
Guv, you have just used unnecessary restraint on a suspect by handcuffing him to a chair.
בוס, הרגע השתמשת באמצעי מיותר על חשוד כאשר כבלת אותו לכסא.
We have a bad guy handcuffed to a chair back there.
בדיוק, יש לנו בחור רע שכבול לכיסא
Well, she never tied me to a chair.
טוב, היא אף פעם לא קשרה אותי לכסא.
Somebody tied Gulliver to a chair and then set him on fire.
בפרק הבא מישהו קשר את גוליבר לכיסא והצית אותו.
You know you're cuffed to a chair, right?
אתה יודע שאתה קשור לכסא, נכון?
I don't suppose you'd consider tying me to a chair instead?
אני לא מניח שלא חשבת על לקשור אותי לכיסא במקום?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 77. מדויק: 77. זמן שחלף: 212 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo