הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to accept" לעברית

חפש את to accept ב: הטיות מילים נרדפות
לקבל
להשלים
להסכים
להיענות
להבין
לקבלת
תקבל יקבל שתקבל
אקבל
להכיר
להודות

הצעות

The server is configured to accept connections only from accounts with Windows credentials.
השרת מוגדר לקבל חיבורים מחשבונות עם אישורים של Windows בלבד.
To learn how to accept cookies, see your browser Help.
כדי ללמוד כיצד לקבל קבצי cookies, עיין בעזרה בדפדפן שלך.
Soon, Eureka will have to accept that loss.
בקרוב, יוריקה תצטרך להשלים עם האובדן.
It's one thing to accept Cylon technology.
להסכים זה עניין אחד אבל טכנולוגיה סיילונית זה דבר אחר.
I had no choice but to accept.
לא היתה לי ברירה אלא להסכים.
The Microsoft Exchange RPC service has started successfully and is now ready to accept sign-ins to public folders.
שירות Microsoft Exchange RPC הופעל בהצלחה והוא מוכן כעת לקבל כניסות לתיקיות ציבוריות.
Specify whether to accept changes of project resources from Project Server
ציין אם לקבל שינויים של משאבי פרוייקטים מ - Project Server
Connections cannot be created until the pipe has started listening. Call Listen() before attempting to accept a connection.
אין אפשרות ליצור חיבורים עד שרכיב ה - pipe מתחיל להאזין. קרא לרכיב Listen () לפני שתנסה לקבל חיבור.
Your absolute unwillingness to accept anything less than everything.
חוסר הרצון המוחלט שלך לקבל את כל מה שפחות מכל דבר.
But are we supposed to accept the story literally?
אבל האם אנחנו צריכים לקבל את הסיפור הזה פשוטו כמשמעו?
So you actually want to accept Robert Martin?
אז את באמת רוצה לקבל את הצעתו של רוברט מרטין?
By learning to accept the unacceptable.
בכך שאני לומד לקבל את הבלתי מתקבל.
We choose to accept your mission.
אנחנו בוחרים לקבל את המשימה שלך?.
You even ask my people to accept Allied money.
אתה אפילו מבקש מהעם שלי לקבל כסף של בעלות הברית.
You can choose to accept the suggested setup of default data.
באפשרותך לבחור לקבל את הכיוונון המוצע של נתוני ברירת מחדל.
Connector explicitly set to accept messages from certain mailboxes
המחבר מוגדר באופן מפורש לקבל הודעות מתיבות דואר מסוימות
Checking whether SQL service is ready to accept database connections
בודק אם שירות SQL מוכן לקבל חיבורי מסד נתונים
The server is not configured to accept user names and passwords as parameters.
תצורת השרת לא נקבעה לקבל שמות משתמש וסיסמאות כפרמטרים.
You have chosen not to accept the Privacy Policy or Credit Agreement.
בחרת שלא לקבל את מדיניות הפרטיות או את הסכם האשראי.
You can choose to accept all credit cards, or specify a particular kind of credit card (MasterCard, Visa, etc.).
ניתן לבחור לקבל את כל כרטיסי האשראי, או לציין סוג מסוים של כרטיסי אשראי (MasterCard, Visa וכולי).
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2894. מדויק: 2894. זמן שחלף: 191 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo