הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to accommodate" לעברית

חפש את to accommodate ב: הטיות מילים נרדפות
לארח
לאכסן
להיענות
כדי להתאים כדי להכיל
כדי לספק
לאכלוס
כדי שיתאים
כדי לפצות
כדי לאפשר
שתתאים
שיתאימו
And how does Miss Alabama plan to accommodate 500 people?
איך תוכל מיס אלבמה לארח 500 איש?
And how, exactly, does Little Miss Alabama plan to accommodate 500 people?
ואיך בדיוק גברת אלבמה הקטנה מתכננת לאכסן 500 אנשים?
Well, I'm afraid it'll be impossible to accommodate you.
ובכן, אני חושש שזה יהיה בלתי אפשרי לאכסן אותך
I suppose she was so insistent, you just had to accommodate her.
כיוון שהיא התעקשה היית חייב להיענות לה.
DellPlus can revise customers' images to accommodate image-affecting transitions.
DellPlus יכול לשנות את התמונות של הלקוחות כדי להתאים למעברים המשפיעים על התמונה.
Lets InDesign calculate the margins to accommodate the bleeds and the other printer mark options currently set.
מאפשר ל - InDesign לחשב את השוליים כך שיתאימו לבלידים וליתר אפשרויות סימוני המדפסת המוגדרות כרגע.
Acrobat determines which sheets must print to accommodate the print job.
Acrobat תקבע אילו גיליונות חייבים להיות מודפסים לצורך ביצוע משימת ההדפסה.
Dell's Service Tag transfer process is available to accommodate such changes.
תהליך העברת תג השירות של Dell זמין כדי לאפשר שינויים כאלה.
The Dimension 9200 is built to accommodate your needs, seamlessly and effortlessly.
הדגם Dimension 9200 בנוי לספק את צרכיך, בצורה חלקה וללא מאמץ.
Once a schedule has been mutually agreed upon, Dell shall make reasonable efforts to accommodate changes requested by the client.
לאחר הסכמה הדדית של הצדדים על לוח הזמנים, Dell תנקוט במאמצים סבירים כדי לשלב שינויים הנדרשים על-ידי הלקוח.
Move and resize the 3D placeholder to accommodate your 3D models.
הזיזו ושנו את הגודל של מציין המיקום לתל-ממד כדי להתאימו לדגמי התלת-ממד.
We changed all our schedules to accommodate him,
שינינו את כל לוחות הזמנים שלנו כדי להתאים אותו,
So I make an exceptional effort to accommodate you.
אז אני עושה מאמץ יוצא דופן כדי להתאים את עצמי אליך.
Sometimes it is necessary to accommodate ritual...
לפעמים זה הכרחי - לעודד פולחן על מנת לשרוד.
Styles will be modified to accommodate document defaults.
הסגנונות ישונו כדי להתאים לברירות המחדל של המסמך.
Dell offers a complete portfolio of storage products to accommodate any storage need - from backing up and storing data for hundreds of servers to just one.
Dell מספקת היצע מלא של מוצרי אחסון שמתאימים לכל צורכי האחסון - מגיבוי נתונים ואחסונם במאות שרתים או רק בשרת אחד.
Customize any template you find to accommodate your specific needs.
התאם אישית כל תבנית שתמצא כך שתתאים לצרכים המיוחדים שלך.
Three versions available to accommodate different power-supply options:
קיימות שלוש גרסאות זמינות המתאימות לאפשרויות ספק כוח שונות:
Must be enormously difficult to accommodate that inclination.
בוודאי מאוד קשה לספק צורך כזה.
large enough to accommodate an entire community.
גדול מספיק כדי לאכלס קהילה שלמה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 288. מדויק: 288. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo