הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to be blessed" לעברית

חפש את to be blessed ב: הטיות מילים נרדפות
להתברך
ברך
תתכונן לברך
No wounded enemy is to be blessed with merciful passing!
לא אויב פצוע הוא להתברך עם פטירתו רחומה!
An angel comes to the holy mother, to the Virgin Mary, and tells her that she's going to be blessed by God with a child.
מלאך מגיע לאם הקדושה, למרים הבתול, ואומר לה שהיא הולכת להתברך ידי אלוהים עם ילד.
For this, they want to be blessed?
לזאת, הם רוצים להתברך?
Well, prepare to be blessed then.
כומר - .ובכן, תתכונן לברך אותנו -
I just figured maybe it would have to be blessed or mystical or something.
חשבתי שאולי צריך לברך עליהם או לכשף אותם או משהו כזה.
How is it possible for one man to be blessed with so much skill?
איך ייתכן שאדם אחד התברך במיומנות רבה כל-כך?
This is what it means to be blessed.
זה מה זה אומר להיות מבורך.
Well, prepare to be blessed then.
ובכן, תתכונן לברך אותנו.
And when you are desirous to be blessed...
וכאשר תייחלי לברכת שמים.
Who wants to be blessed today?
מי רוצה להתברך היום -!
I used to be blessed.
So prepare to be blessed.
אותך לכאן לא.
A new life deserves to be blessed.
חיים חדשים צריכים לברך.
Do you want to be blessed?
האם תרצה שאברך אותך כעת?
So prepare to be blessed.
So prepare to be blessed.
אז תתכוני להיות מבורכת.
You know, Paola, most men would feel intimidated by a kilt, but I have been fortunate enough to be blessed with incredible legs.
פאולה, רוב הגברים ירגישו מאוימים מחצאית סקוטית, אבל למזלי, אני מבורך ברגליים מדהימות.
Man never is, but always to be blessed.
האדם לעולם לא יהיה, אבל תמיד.
What more does God require for us to be blessed?
מה עוד צריך אלוהים כדי שנתברך?
He sent me to the desert mountains to be blessed by the Gahe.
הוא שלח אותי להרי המדבר שגאהה יברך אותי הגאהה החזיר אלינו את סבא.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 23. מדויק: 23. זמן שחלף: 52 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo