הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to be published" לעברית

חפש את to be published ב: הטיות מילים נרדפות
להתפרסם
להיות מפורסם
שיפרסמו
ראה אור
לפרסום
יתפרסם
And this article is going to be published nationally tonight?
והמאמר הזה הולך להתפרסם הלילה בצורה כלל ארצית?
I could always publish articles... My book's going to be published soon.
אני תמיד יכול לפרסם מאמרים הספר שלי הולך להתפרסם בקרוב!
And anything scholarly on Will Graham would have to be published posthumously.
כל מידע לימודי על ויל גרהאם יצטרך להיות מפורסם לאחר מותי.
Well, first, the solution has to be published in a refereed journal.
ראשית, על הפתרון להיות מפורסם בכתב-עת שיפוטי.
Helen, do you know that this is going to be published in The Review?
הלן, את יודעת שיפרסמו את זה ב "ריוויו"?
Well, most rights owners, instead of blocking, will allow the copy to be published.
למעשה, רוב בעלי הזכויות, במקום לחסום, יאפשרו להעתק להתפרסם.
Did you really think I would allow your manifesto - to be published?
באמת חשבת שאני אאפשר לגילוי הדעת שלך להתפרסם?
And with a book about to be published, he has the most to gain by an attempt on his life.
ועם ספר שעמד להתפרסם יש לו הכי הרבה להרוויח מנסיון לרצוח אותו.
Last spring, I wrote a story about you, and due to a series of unfortunate events, that story is going to be published.
באביב שעבר, אני כתבתי סיפור עלייך, ובגלל אירועים מצערים, הסיפור הזה עומד להתפרסם.
The calendar could not be removed automatically from the server. Updates to this calendar will continue to be published until you remove the calendar from the server. Try to remove the calendar again later.
לא היתה אפשרות להסיר את לוח השנה מהשרת באופן אוטומטי. עדכונים ללוח שנה זה ימשיכו להתפרסם עד שתסיר את לוח השנה מהשרת. נסה להסיר את לוח השנה שוב מאוחר יותר.
He wants to be published.
שכולם יקראו אותו הוא רוצה להתפרסם.
My book's going to be published soon.
הספר שלי הולך להתפרסם בקרוב!
He wants to be published.
הוא רוצה להתפרסם.
It needs to be published.
הוא צריך להתפרסם.
This submission has passed certification and is waiting to be published
הגשה זו קיבלה אישור וממתינה להתפרסם
I want to be published to the Dell Partner Finder directory
ברצוני לפרסם את ספריית איתור השותפים של Dell
Allow projects to be published in various currencies
אפשר פרסום של פרוייקטים עם מטבעות שונים
Save this post as a draft to be published later.
שמור רשומה זו כטיוטה לפרסומה במועד מאוחר יותר.
He really wanted your novel to be published.
הוא באמת רצה שהרומן שלך יפורסם -
Meaning you want this to be published?
כלומר, אתה רוצה שזה יפורסם?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 63. מדויק: 63. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo