הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to break down" לעברית

חפש את to break down ב: הטיות מילים נרדפות
לפרק
להתפרק
להישבר
לפרוץ את
לשבור
יפרצו
מנסים לפרוץ
מתחלקים
תמוטט
נאלצו לפרוץ
להתמוטט
להתקלקל

הצעות

The body lacks an enzyme to break down protein for energy production.
חוסר אנזים שתפקידו לפרק פרוטאין כדי לייצר אנרגיה.
The dispersants - as I was saying - their job is to break down the lipid membrane.
חומרי הפיזור - כפי שאמרתי - תפקידם הוא לפרק את הקרומית השומנית.
You start to break down or something.
רחוק כל כך משם, נדמה שאת מתחילה להתפרק או משהו.
Couldn't you pick some other day to break down?
לא יכולת לבחור יום אחר להתפרק?
Paige, I'm thinking the rules of civilization are beginning to break down.
פייג', אני חושב כללי הציוויליזציה מתחילים להישבר.
Jo's body started to break down just as soon as that vampire soul inhabited her.
הגוף של ג"ו התחיל להישבר ברגע שנשמת הערפד התיישבה בה.
The green chlorophyll inside them begins to break down to be reabsorbed.
הכלורופיל הירוק שבהם מתחיל להתפרק ע"מ להיספג מחדש.
Our universe is starting to break down because of what I did twenty-five years ago.
היקום מתחיל להתפרק בשל מעשיי לפני 25 שנה.
When it started to break down in his bloodstream, it released an undetectable toxin.
כשזה התחיל להתפרק בדם שלו, זה שיחרר רעלן שלא ניתן לאיבחון.
His experiments worked for a while, but, after ten years, the biotech began to break down.
ניסוייו עבדו במשך זמן מה, אבל, אחרי עשר שנים, ביוטכנולוגיה החלה להישבר.
So I guess I'll just have to break down and admit it...
אז אני מניח שאהיה חייב להישבר ולהודות, ולספוג את העונש.
In their gut, all creatures contain bacteria... that help them to break down food.
במעי כל היצורים יש חיידקים שעוזרים להם לפרק מזון.
She'll actually feel better just as her body starts to break down.
הוא בעצם ירגיש טוב יותר כשם הגופה מתחילה להישבר.
So though we may not be skilled at drawing, the point is that we intuitively know how to break down complex things into simple things and then bring them back together again.
אז למרות שאולי אין לנו כישורי ציור, הנקודה היא שאנחנו יודעים אינטואיטיבית איך לפרק דברים מורכבים לדברים פשוטים ואז להרכיב אותם מחדש.
You may be familiar with the mountains of Afghanistan or know how to break down a.-caliber machine gun, but that expertise comes at the cost of certain normal activities people take for granted.
אתה אולי מכיר את הרי אפגניסטן או יודע איך לפרק מכונת ירייה בקוטר 50, אבל מיומנויות אלו באות על חשבון פעולות רגילות שאנשים לוקחים כמובן מעליו.
Look, I know the timing is terrible... but we need to collect them as soon as possible, before the tissue starts to break down.
תראה אני יודעת שהעיתוי הוא נורא אבל אנחנו צריכים לאסוף אותן בהקדם האפשרי לפני שהרקמה מתחילה להתפרק
His cells began to break down immediately.
התאים שלו החלו מיד להתפרק - איזה אפקט יש לזה על מוטציות -?
We must work hard to break down social barriers.
עלינו לעבוד קשה להסרת מחסומים חברתיים.
Thanks to each other, they have managed to break down social barriers.
בעזרת האחדות, הם הצליחו לשבור מחסומים חברתיים.
May have to break down and call Suzanne if I-
ייתכן שיהיה צורך לשבור ולקרוא סוזן אם אני -
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 185. מדויק: 185. זמן שחלף: 127 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo