הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to counter" לעברית

חפש את to counter ב: הטיות מילים נרדפות
להתנגד
כדי להתמודד
כדי לסתור
להציע הצעה נגדית
לתת הצעה נגדית
כדי להגיב כנגד

הצעות

She said, that person wanted to counter attack.
היא אמרה שהאדם הזה רצה להתנגד.
I believe I can adapt our systems to counter a possible attack.
אני סבור שאוכל להתאים את המערכות שלנו להתנגד להתקפה אפשרית.
Our institute is mandated to develop measures to counter terrorism.
המוסד שלנו מנסה לפתח דרכים כדי להתמודד עם טרור.
It would prepare us better to counter this new threat, don't you think?
זה יכין אותנו טוב יותר כדי להתמודד עם איום החדש הזה, אתה לא חושב?
It keeps rewriting itself to counter my commands.
היא משכתבת עצמה מחדש כדי לסתור את הפקודות שלי.
The defense attorneys bring in their so-called blood experts to counter everything I say.
עורכי הדין של ההגנה מביאים את מומחי הדם כביכול שלהם כדי לסתור כל מה שאני אומר.
You know, to counter Z's vibe?
אתה יודע, כדי לסתור את התחושה שזי נותן?
Always had nightshade on hand As an antidote to counter the effects.
תמיד היה לו סולנום ביד כנוגדן להתנגד לתופעות.
So I said, "I'm going to counter this with my own propaganda."
אז אמרתי, "אני עומד להתנגד לזה עם תעמולה משלי"
If they try and break the scandal this evening, we are now poised to counter with an appropriate response.
אם הם מנסים ולשבור שערוריית הערב הזה, אנו עומדים כעת כדי להתמודד עם מענה הולם.
In the meantime, I've been working on a proposal to counter the attacks.
בינתיים, אני כבר עובד על הצעה כדי להתמודד עם ההתקפות.
I need you to counter, I need you to pivot.
אני צריך אותך כדי להתמודד, אני צריך אותך כדי לסובב.
You know, to counter Z's vibe?
לזרוק אותו לתמהיל אתה יודע, כדי לסתור?
Your move to counter my queen's knight four, that was a false gambit.
המהלך שלך כדי להתמודד עם אביר המלכה שלי בתנור, זה היה מהלך שווא.
I know you've got a scheme to counter Frannie's boy bribery.
אני יודעת שיש לך איזו מזימה כדי לסתור את שוחד-הבנים של פראני.
Force the other guy to counter, and he'll open himself up.
תכריחי אותו להתנגד, והוא יחשוף את עצמו כך.
And there's nothing I can do to counter it when I'm on the wrong side of that door.
ואין שום דבר אני יכול לעשות כדי להתמודד עם זה כשאני על הלא נכון הצד של דלת ש.
I've got just the gizmo to counter the Iron Shadow's powers.
יש לי בדיוק את הצעצוע כדי לסתור את הכוחות שלו.
Then when the Fuyu Kingdom challenged our border as a precaution, Empress Wu despatched a huge naval force from the capital to counter the enemy
ואז כאשר ממלכת פו יו תיגר גבולנו כאמצעי זהירות, קיסרית וו שיגרה כוח ימי ענקי מהבירה כדי להתמודד עם האויב
Whatever they have, I need to know how to counter it.
לא משנה מה יש להם, אני צריך לדעת איך להתמודד עם זה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 158. מדויק: 158. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo