הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to devise" לעברית

חפש את to devise ב: הטיות מילים נרדפות
לתכנן
להמציא
לפתח
Why do we have to devise these programs?
למה אנחנו צריכים לתכנן את התוכניות האלו?
Which is why I'm hoping to devise a strategy with the necessary subtlety.
וזאת הסיבה שאני רוצה לתכנן אסטרטגיה עם השנינות הנכונה
We have to devise practical methods for treating these men.
אנחנו צריכים להמציא שיטות מעשיות לטיפול בגברים האלה.
But mammals themselves can also be targets for predators, and the hunted also need to devise special tactics.
אבל היונקים עצמם גם יכולים, לשמש מטרות לטורפים והנטרף גם צריך להמציא טקטיקות מיוחדות.
And he knows to maintain his authority, he'll need to devise a counterattack.
והוא יודע שכדי לשמור על סמכותו, הוא יצטרך לתכנן התקפת נגד.
It's time to devise a killer plan for your Mr. Lansing.
הגיע הזמן להמציא "תוכנית רצחנית" למר לנסינג.
The Nox and the Tollan were able to devise a way to get us there.
הנוקס והטולאן הצליחו לתכנן דרך כדי שנגיע לשם.
First we need to devise how to abduct him from underneath the noses of his father's private guard.
ראשית אנחנו צריכים לתכנן כיצד לחטוף אותו מתחת לאפם של השמירה הפרטית של אביו.
You've to devise a more realistic plan which can be used from today.
אתה חייב לתכנן תוכנית מציאותית יותר אשר ניתן להשתמש בהם מהיום.
I suggest we call a special session with our honor guard to devise our next strategy.
נזמן פגישה מיוחדת עם שומר הכבוד שלנו, לתכנן את המהלך הבא.
If I have to devise a strategy around that story, there is no strategy.
אם אני חייב להמציא אסטרטגיה בסביבות הסיפור הזה, אין אסטרטגיה.
I'm told he expects a full report of our efforts to devise a plan for the management of Nassau.
אומר לי שהוא מצפה דיווח מלא המאמצים שלנו לתכנן תכנית ל הניהול של נסאו.
My team, using technology developed at Somerville, was able to devise an array of sensors that can non-invasively detect signals from the neurons in the motor cortex in the brain.
צוות, הטכנולוגיה שפותחה בשימוש שלי סומרוויל, היה מסוגלת לתכנן מערך של חיישנים שיכול הלא פולשני לזהות אותות מתאי העצב בקליפת המוח המוטורי במוח.
Now, there's only one fellow cunning enough to devise such a plan to be rid of me, to send me home in fraudulent triumph.
כעת, יש רק בחור אחד שערמומי מספיק לתכנן תכנית כזו כדי להיפטר ממני, לשלוח אותי הביתה בנצחון מזויף.
We need to devise a trap.
אנחנו צריכות לתכנן מלכודת.
I have been able to devise a means to cool our planet in a safe and controlled way.
הצלחתי להמציא אמצעי לקרר (גם: מגניב) את הפלנטה שלנו בדרך מבוקרת ובטוחה.
String theory was developed in the last 35 years as an attempt to devise a single theory explaining everything in the Universe.
תיאורית המיתרים פותחה במשך 35 השנים האחרונות כניסיון להגות תיאוריה אחת שמסבירה הכל ביקום.
So we had to devise a way for Vince to really breathe underwater.
אז תכננו דרך בשביל שוינס באמת יוכל לנשום מתחת למים.
Bill Masters has yet to devise the baby guaranteed to arrive during business hours.
ביל מאסטרס עוד לא פיתח תינוק שמובטח שיוולד בשעות העבודה.
What if an enemy were to devise a means of defeating this weapon?
ואם אויב ימציא אמצעי להבסת הנשק הזה?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 38. מדויק: 38. זמן שחלף: 74 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo