הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to divert" לעברית

חפש את to divert ב: מילים נרדפות
להפנות
כדי להסיט
להטות
כדי להסיח
לסטות
לבדר
כדי לשנות את כיוון
להסית
כדי למנוע
נסיט
I told you to divert resources to the bomb.
אמרתי לך להפנות משאבים אל הפצצה.
We can't afford to divert our men from their assignments to try and find just one man.
אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפנות את הגברים שלנו, מן המטלות שלהם כדי לנסות למצוא רק אדם אחד.
So to divert attention, you order a massive response.
אז כדי להסיט את תשומת לב, אתה להורות תגובה מסיבית.
Not enough to divert our intentions.
לא מספיק כדי להסיט את הכוונות שלנו.
Fortunately we managed to divert it in time.
למרבה המזל, הצלחנו להטות אותו ממסלולו בזמן.
Stand by to divert all power to thrusters.
להתכונן להטות את כל הכח למנועי התמרון.
Just finished alerting all dispatchers to divert their traumas.
בדיוק סיימתי להתריע לכל המוקדים כדי להסיט את הטראומות שלהם.
Unless we can find some way to divert my attention.
אלא אם כן אנו יכולים למצוא דרך כלשהי כדי להסיט את תשומת לבי.
The overkill will be hard to divert attention from.
מוגזם יהיה קשה כדי להסיט את תשומת הלב,
Some kind of distraction to divert their attention while you got away?
איזה סוג של הסחת דעת כדי להסיט את תשומת הלב שלהם בעוד ברחת?
I mean, standard treatment is medication to reduce anxiety and cognitive therapy to divert the patient.
כוונתי, טיפול רגיל בתרופות להרגעת חרדה וטיפול התנהגותי להטות את החולה.
We're going to divert the water from the quarry here.
אנחנו הולכים להטות את המים מ...
My mother's doing her best to divert important matters from the king to her;
האמא שלי עושה כמיטב יכולתה כדי להסיט את העניינים חשובים מהמלך אליה;
And the call she made to Police Plaza was just to divert suspicion from herself.
והשיחה שהיא עשתה למשטרת פלאזה היה רק כדי להסיט את החשד מעצמה.
And it forced the luftwaffe to divert forces To defend the mainland, making them unavailable
זה אילץ את הלופטוואפה להפנות כוחות כדי להגן על המולדת, וזה עשה אותם ללא זמינים
You're asking me to divert resources, spy on my government, commit treason for some insane narcissistic suicide mission?
אתה מבקש ממני להטות משאבים, לרגל על הממשלה שלי, לבצע בגידה עבור חלק משלחת התאבדות נרקיסיסטית מטורפת?
Our job is to divert traffic away from the trouble and to protect public property.
התפקיד שלנו הוא להפנות את התנועה החוצה מהמוקד ולהגן על רכוש הציבור.
It was an attempt by the enemy to divert me from my target.
זה היה ניסיון של האויב להטות אותי מהמטרה.
I've calculated the inertial force required to divert the freighter.
חישבתי את כח ההתמדה הדרוש להטות את המעבורת.
One of the things that people do and they indulge in it to divert themselves from the true realities of existence.
אחד הדברים שאנשים עושים והם להתמכר בו כדי להסיט את עצמם מן המציאות האמיתית של הקיום.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 220. מדויק: 220. זמן שחלף: 103 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo