הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to exert" לעברית

חפש את to exert ב: הטיות מילים נרדפות
להפעיל
לאמץ
להתאמץ
I will have to exert my deepest sincerity.
אני אצטרך להפעיל הכנות העמוקה ביותר שלי.
It's an attempt to exert control in a regimented environment.
זה ניסיון להפעיל שליטה בסביבה מאורגנת.
From now on, please try not to exert yourself, okay?
מעתה והלאה, תשתדלי לא לאמץ את עצמך יותר, בסדר?
He's not supposed to exert himself.
הוא לא אמור לאמץ את עצמו
That object is beginning to exert a gravitational pull on us.
האובייקט הזה מתחיל להפעיל כח כבידה כנגדינו.
It makes it considerably more difficult for us to exert pressure.
זה עושה את זה הרבה יותר קשה לנו להפעיל לחץ.
So if we can get him to exert too much energy...
אז אם נוכל לגרום לו להפעיל יותר מדי אנרגיה...
I reject any attempt by you to exert some delusional power over me.
אני דוחה כל ניסיון שלך להפעיל קצת כוח הזוי עליי.
Per my calculations, the hugger would have had to exert no less than 300 pounds of pressure on their necks.
לחישובים שלי, המחבק היה צריך להפעיל לא פחות מ -300 פאונד של לחץ על צווארם.
In his mind, he's found a way to exert control over a situation he was helpless in.
לפי דעתו, הוא מצא דרך להפעיל שליטה על מצב שהוא היה חסר אונים בו.
William Lewis will never hurt anyone ever again, unless you allow him to exert his power over you.
ויליאם לואיס לעולם לא לפגוע באף אחד אף פעם, אלא אם יאפשר לו להפעיל את כוחו מעליך.
how much force it needs to exert to the surface so it doesn't tip and doesn't slip.
כמה כוח הוא צריך להפעיל על פני-השטח כך שהוא לא יתהפך ולא יחליק.
to exert its power and influence.
להפעיל את כוחה והשפעתה
What I believe is that you have come to exert your dominance over the female who fled your embrace.
אני מאמינה שבאת להפעיל את השלטון שלך על הנשים שברחו מאחיזתך.
And then once it figures that out in real time, it calculates the force distribution: how much force it needs to exert to the surface so it doesn't tip and doesn't slip.
ואז, כאשר החישוב הושלם הוא מבצע חישובים בזמן אמת לפילוג הכוח. כמה כוח הוא צריך להפעיל על פני-השטח כך שהוא לא יתהפך ולא יחליק.
Something strong enough to exert an equal amount of force back on the van.
משהו חזק מספיק כדי להפעיל סכום השווה בכוח בחזרה על הטנדר.
I have to win money to exert my power over women!
אני צריך לזכות בכסף"" כדי להוכיח את הכוח שלי על נשים
We need something sensitive enough to exert the exact amount of force required.
אנחנו צריכים משהו רגיש מספיק כדי להפעיל את הסכום המדויק של כוח הנדרש.
My doctor told me not to exert myself.
הרופא שלי אמר לי לא להתאמץ.
Enough to exert a quiet control.
מספיק כדי להפעיל שליטה בלתי מורגשת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 62. מדויק: 62. זמן שחלף: 74 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo