הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to extrapolate" לעברית

חפש את to extrapolate ב: הטיות מילים נרדפות
להסיק
מנסה לאמוד
מנסה לשער
I was able to extrapolate their last port of call.
הייתי מסוגל להסיק יציאתם האחרונה של שיחה.
Using Natale's rap sheet to extrapolate a predictive analysis of the choices he'll make.
כן, שימוש בגיליון הרשעותיו של נטאלה להסיק ניתוח חזוי מהבחירות שהוא יעשה.
It's an algorithm meant to extrapolate Grodd's location from places we know he's already been.
זה אלגוריתם אמור להסיק המיקום של גרוד ממקומות שאנחנו יודעים שהוא כבר היה.
He may be able to extrapolate the remaining 10% to build us a workable processor.
הוא יוכל להסיק 10% הנותרים לבנות לנו מעבד עביד.
I should be able to extrapolate from the size of the cities and the date of impact how fast it's moving and what the situation might be now.
אני צריך להיות מסוגל להסיק מהגודל של הערים ומועד ההשפעה כמה מהר הוא נע ומה המצב יכול להיות עכשיו.
So, based on the victim's height and weight, I was able to extrapolate that he was placed in the barrel somewhere between 18 and 24 hours prior to the sugar being added.
אז, המבוסס על הגובה של הקורבן ומשקל, הצלחתי להסיק שהוא הוצב בחבית איפשהו בין 18 ו -24 שעות לפני הסוכר להתווסף.
We are going to gather data on him, and then we're going to use that data to extrapolate his current whereabouts.
אנחנו הולכים כדי לאסוף נתונים עליו, ואז אנחנו הולכים לשימוש, כי נתונים להסיק מקום הימצאו הנוכחי.
I have to extrapolate each one.
אהיה חייב לנחש כל אחד מהם.
Did we gather enough data to extrapolate?
אספנו מספיק מידע כדי להעלות השערות?
I'm trying to extrapolate the absorption rate of the victim's blood into the hydrangea bushes.
אני מנסה לאמוד את שיעור הספיגה של דם הקורבן בפרחי הבעקצור.
It should be able to extrapolate from your concept of time.
המחשב הקדמוני אמור לאמוד את תפיסת הזמן שלך.
I might be able to extrapolate some ballpark description of the killer.
אני אכניס את המשתנים אולי אוכל לנחש בערך את תיאורו של הרוצח.
It's like saying when you try to extrapolate the end of the universe.
זה כמו שמנסים לשער את סוף היקום.
Assuming they're still on course for Earth, we've been able to extrapolate a range of likely trajectories.
בהנחה שהם עדין בנתיב לכיוון כדוה"א, אנו מסוגלים לשער טווח של נתיבים סבירים.
I've designed a program to extrapolate the rest, but these permutations are, like, vast.
תכננתי תוכנה שתתרגם את השאר אבל התרומות האלה עצומות.
The next step is learning to extrapolate your way to the truth.
הצעד הבא הוא ללמוד להסיק את דרכך אל האמת.
From the dispersal pattern of the debris, we've been able to extrapolate Chakotay's course prior to the explosion.
מתבנית תפוצת ההריסות, הצלחנו לאמוד את מסלולו של צ'קוטה לפני הפיצוץ.
We don't have every piece, but I may have enough to extrapolate a location.
אין לנו את כל החלקים, אבל יכול להיות שיש לי מספיק לשחזר מיקום.
I've used the tricorder data holo-images and astrometric scans to extrapolate a cross-section of the interior.
השתמשתי בנתוני הטרייקורדר, בהדמיות הולוגרפיות ובסריקות אסטרומטריות לאמוד חתך רוחב פנימי.
I had to extrapolate in a few places, but I assure you, this is an accurate re- creation.
הייתי צריך לאמוד בכמה מקומות, אבל אני מבטיח לכם, זה שחזור מדויק.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 30. מדויק: 30. זמן שחלף: 87 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo