הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to focus on" לעברית

חפש את to focus on ב: הטיות מילים נרדפות
להתמקד
להתרכז
תתמקד
נתמקד
שתתרכזי
Optional installation services allow you to focus on your business while Dell sets up your printer.
שירותי התקנה אופציונליים מאפשרים לך להתמקד בעסק שלך בעוד Dell מתקינה עבורך את המדפסת.
Today I want to focus on what we can do as individuals.
אני רוצה להתמקד במה שאנו יכולות לעשות באופן פרטי.
They want to focus on long-term economic stability and growth.
הם רוצים להתרכז ביציבות וצמיחה כלכלית לטווח הארוך.
Time to focus on a new, unencumbered future.
זמן להתרכז בעתיד חדש, ללא נטלי עבר.
So, we really will continue to focus on products.
כך שאנו באמת נמשיך להתמקד במוצרים.
So it's something we need to focus on.
כך שזה משהו שעלינו להתמקד בו.
Proactive support solutions that enable you to focus on your strategic initiatives and more innovative projects.
פתרונות תמיכה פרואקטיביים שמאפשרים לך להתמקד ביוזמות האסטרטגיות שלך ובפרויקטים חדשניים יותר.
We help you to resolve issues quickly, freeing you to focus on more strategic projects.
אנו עוזרים לך לפתור בעיות במהירות ומאפשרים לך להתמקד בפרויקטים אסטרטגיים יותר.
Allows your network engineers to focus on more strategic work
מאפשרים למהנדסי הרשת להתמקד בעבודה אסטרטגית יותר
Unifying on Ethernet which is a well-known IP network protocol means that managing the data center can be simpler, easier and require less time and expertise allowing IT administrators to focus on providing solutions and improving efficiencies for their organizations.
הכוונה באיחוד ברשת Ethernet, שהיא פרוטוקול רשת IP מוכר היטב, היא שניהול מרכז נתונים יכול להיות פשוט יותר, קל יותר ולדרוש פחות זמן ומומחיות ובכך לאפשר למנהלי IT להתמקד באספקת פתרונות ושיפור היעילות של הארגונים שלהם.
Or do we want to focus on equity and accept mediocrity?
או אם אנו מעוניינים להתמקד בשוויון-הזדמנויות, בתמורה לבינוניות.
We have to focus on riding out the radiation, finding someplace safe.
אנחנו צריכים להתמקד רכיבה את הקרינה, מציאת במקום בטוח.
So it's easier to focus on other things.
אז זה קל יותר להתמקד בדברים אחרים
We need to focus on the institution, not the individual priests.
אנחנו צריכים להתמקד במוסד, לא בכמרים בודדים.
All you need to focus on now are the guns.
את צריכה להתמקד כרגע רק ברובים.
I needed to focus on who murdered Eloise Carlisle and why.
הייתי צריך להתמקד שרצח אלואיז קרלייל ולמה.
But she chose to focus on the good in her life.
אבל היא בחרה להתמקד בטוב בחייה.
We just need to focus on a little preparation.
אנחנו רק צריכים להתמקד בקצת הכנה.
I think we need to focus on what we want out of this situation.
לדעתי אנחנו צריכים להתמקד במה שאנחנו רוצים להוציא מהמצב הזה.
You need to focus on the successes you've just had.
אתה צריך להתמקד ההצלחות בדיוק היו לך.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1256. מדויק: 1256. זמן שחלף: 179 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo