הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to fool around" לעברית

חפש את to fool around ב: הטיות מילים נרדפות
להשתובב
להשתעשע
רק להתחרמן
להתבטל
ישתעשעו
להמשיך ולהתעסק
The minute we're alone she wants to fool around.
בדקה שאנחנו לבד היא רוצה להשתובב.
So... You just want to fool around in the bushes?
אז, בא לך בכל זאת להשתובב בשיחים?
I thought you wanted to fool around with Eric's sister.
חשבתי שרצית להתמזמז עם אחותו של אריק
I knew that I wanted to fool around with you.
אני ידעתי שאני רוצה להתמזמז איתך.
I'm not going to fool around with someone dressed like Jesus.
אני לא הולך להתעסק עם מישהו לבוש כמו ישו.
Guns aren't something to fool around with.
רובים הם לא משהו להתעסק איתו.
Jai, this is no time to fool around.
ג'אי, זהו לא הזמן להשתטות.
Why do you have to fool around with somebody so young?
ולמה את צריך להסתובב עם מישהו כל כך צעירה?
He wanted to fool around before the wedding.
הוא רצה להמשיך ולהתעסק עם אחרות לפני החתונה.
Okay, I'm ready to fool around.
בסדר, אני מוכן להמשיך להתמזמז.
Want to fool around? I can't get pregnant.
רוצה להשתעשע אני לא יכולה להכנס להריון?
You want to fool around? Parts of me do.
אתה רוצה להתמזמז חלקים ממני רוצים.
We won't have time to fool around.
אנחנו לא יהיה לך זמן להתעסק.
Patrick, this is no time to fool around.
פטריק, זה לא הזמן להתלוצץ.
I thought you wanted to fool around tonight.
אני חשבתי שאתה רוצה להתמזמז הלילה.
When we were about to fool around, and I said that I washed my hands?
כשאנחנו עמדנו להתחיל להתמזמז, ואני אמרתי שאני שטפתי את הידיים?
You think I'm gonna allow one of your men to fool around with it?
אתה חושב שאני הולך לאפשר אחד מהאנשים שלך להתעסק עם זה?
When you are ready to fool around, call me, OK?
כשתהייה מוכן, להתהולל קרא לי, בסדר?
Don't you want to fool around, babe?
אתה לא רוצה להתמזמז, מותק?
How come every time I want to fool around, you can't shut up?
ואיך בכל פעם שאני, רוצה להשתעשע קצת אתה לא מסוגל לסתום?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 96. מדויק: 96. זמן שחלף: 88 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo