הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to get angry" לעברית

חפש את to get angry ב: הטיות מילים נרדפות
לכעוס
להתעצבן
להתרגז
תכעס
מתעצבנת
My first instinct is to get angry with her.
הנטייה הטבעית שלי היא לכעוס עליה.
I must try not to get angry.
אני צריכה להישאר רגוע ולא לכעוס.
You don't have time to get angry or bored.
אז אין לך זמן להתעצבן או להשתעמם.
Do not we have the right to get angry?
מי שלא נהיה, אין לנו זכות להתעצבן?
You do have a tendency to get angry a lot.
לא יודע, אבל באמת יש לך נטיה להתרגז הרבה.
He started to get angry because he wasn't making any baskets.
הוא התחיל להתרגז כי הוא לא קלע לסל.
I didn't intend to get angry, because I know you people are sensitive.
לא התכוונתי לכעוס, כי אני יודע שאתם רגישים
It's so hard to get angry with you.
זה כל כך קשה לכעוס עליך.
It was just time to get angry, try harder.
הגיע הזמן להתעצבן להשקיע יותר מאמצים.
You got to get angry at the tree, man.
אתה חייב לכעוס על העץ, אחי.
Forgive me, I didn't mean to get angry.
סלח לי, לא התכוונתי לכעוס.
If you want to get angry, then stay.
אם את רוצה לכעוס על זה אז תכעסי על זה.
And take care not to get angry if she does something wrong or makes a mistake.
ותדאג לא לכעוס אם היא עושה משהו רע או עושה טעות.
Now I'm startin' to get angry, so I pull out my gun!
עכשיו אני מתחיל להתעצבן אז אני אוציא את האקדח!
M.J., something horrible happened to you, and every time you started to get angry about it,
ג'יי, קרה, לך משהו נורא ובכל פעם שהתחלת, לכעוס על זה
And I have been trying to reach Massimo all day, and now the food is late, and I'm about to get angry.
ואני מנסה, להגיע מאסימו כל היום, ועכשיו האוכל הוא באיחור ואני עומד לכעוס.
That way, you wouldn't be accepting charity, and the Deities would have nothing to get angry about.
בדרך הזו לא תקבלו צדקה, ולאלים לא יהיה על מה לכעוס.
Someone to make them realize they're not alone, not extreme, that they are the majority, it's their country and it's all right to get angry!
מישהו לגרום להם להבין שהם לא לבד, לא קיצוני, שהם הרוב, זה הארץ וזה בסדר לכעוס!
I know, I'm like starting to get angry that I'm not allowed to go to bed angry, you know.
אני יודע, אני כמו מתחיל לכעוס כי אסור לי ללכת לישון כועסים, אתה יודע.
It's natural for him to get angry.
טבעי בשבילו להתרגז.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 95. מדויק: 95. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo