הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to grow" לעברית

חפש את to grow ב: הטיות מילים נרדפות
לגדול
לגדל
להתפתח
להצמיח
לגידול לצמוח יגדל תגדל
שתגדל
גדלים
להתרגל
גדל
לצמיחה
יצמח
גידול

הצעות

599
79
77
And then more years pass, and the cancer begins to grow.
ואז עוד שנים חולפותֿ והסרטן מתחיל לגדול.
You have to grow and explore and take risks and challenge yourself.
אתם צריכים גם לגדול ולחקור ולקחת סיכונים ולאתגר את עצמכם.
Nice timing to grow some giblets.
תזמון נכון לגדל כמה קרביים של עוף.
Every man deserves the opportunity to grow a little bit of luxury.
כל אדם זכאי להזדמנות לגדל קצת יוקרה.
It takes about four weeks to grow these cells from the organ.
לוקח בערך ארבעה שבועות לגדל את התאים האלה מהאיבר.
the kids are learning how to grow food.
הילדים לומדים עכשיו איך לגדל אוכל.
When your data center requirements start to grow, the T620 can be rack mounted using the innovative Dell ReadyRails sliding rails (separate purchase) with optional cable-management arm.
כשדרישות מרכז הנתונים מתחילות לגדול, ניתן להרכיב את דגם T620 בארון תקשורת באמצעות מסילות נעות חדשניות מסוג ReadyRails של Dell (רכישה נפרדת) עם זרוע אופציונלית לניהול כבלים.
This problem has continued to grow each year since I was there.
הבעיה הזאת המשיכה לגדול בכל שנה מאז שהייתי שם.
In other words, compassion is the way to grow Level 5 leaders.
במילים אחרות, חמלה היא הדרך לגדל מנהיגים ברמה 5.
So the police violence against them started to grow as well.
אז אלימות המשטרה נגדם התחילה גם לגדול.
The height of his ambition was to grow carrots and beans.
שיא השאיפות שלו היה לגדל גזרים ושעועית.
Well, maybe your culture needs to grow.
טוב, אולי התרבות שלך צריכה לגדול.
And this beard took me like a year to grow.
ואת הזקן הזה לקח לי שנה לגדל.
You can't prevent Debbie from an opportunity to grow.
אתה לא יכול למנוע מדבי הזדמנות לגדול.
Lisa's breeding skin has begun to grow.
עור ההתרבות של ליסה החל לגדול.
What happens if they decide to grow against their digital lullabies?
מה קורה אם הם מחליטים לגדל נגד שירי הערש הדיגיטלי שלהם?
The plants need to grow somewhere else, out of this house now.
השתילים צריכים לגדול במקום אחר, מחוץ לבית.
You need to grow some balls, I reckon.
אתה צריך לגדל ביצים, אני חושב
They must be able to grow and divide.
חייבת להיות להם היכולות לגדול ולהתחלק.
They will have to grow more than a centimetre a week.
הן יצטרכו לגדול יותר מסנטימטר אחד בשבוע.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1410. מדויק: 1410. זמן שחלף: 234 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo