הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to hang on to" לעברית

חפש את to hang on to ב: הטיות מילים נרדפות
להיאחז
להחזיק
לאחוז
להיצמד
להאחז
לדבוק בה
אצטרך לשמור על
לחכות עם
להיתלות בדריוס
He gave me a reason to hang on to my humanity...
הוא נתן לי סיבה להיאחז באנושיות שלי...
I tried to hang on to it for 30 years.
ניסיתי להיאחז בו במשך 30 שנים.
I heard you wanted to hang on to this during the flight.
שמעתי שאתה רוצה להחזיק בזה בזמן הטיסה.
I just need to hang on to him till I'm someplace safe
אני רק רוצה להחזיק בו עד שאגיע למקום בטוח.
Tell them to hang on to something, Eddie!
תאמר להם לאחוז במשהו, אדי!
So I started pinning up their pictures, trying to hang on to them.
אז התחלתי לתלות תמונות שלהם בניסיון לאחוז בהם.
Not Kirby, but I am going to hang on to him.
לא קירבי, אבל אני הולך להיאחז בו.
Sometimes she has to hang on to him because he's impatient and wants to move on.
לפעמים היא צריכה לאחוז בו כי הוא חסר סבלנות ורוצה להתקדם הלאה.
I've always tried to hang on to what that cougar looked like.
תמיד ניסיתי להיאחז במראה של הפומה ההוא.
You managed to hang on to him after my fair lady fell through.
הצלחת להחזיק אותו אחרי ש "גברתי הנאווה" נכשלה.
And in times of grave threat, mount an aggressive offense if America is to hang on to that trophy of being the greatest nation on Earth.
ובעתות איום חמור, הר עבירה אגרסיבית אם אמריקה היא להיאחז כי גביע של דבר לאומה הגדולה ביותר על פני כדור הארץ.
I'm a can-do guy, but I got to hang on to my peoples' trust.
אני בחור יכול לעשות, אבל אני חייב להיאחז באמון של עמי.
You should probably try to hang on to that feeling as long as you can.
את תצטרכי להחזיק בהרגשה הזאת כל הזמן שאת יכולה.
No, you only lack the proper equipment, like a garbage truck to hang on to the back of.
לא, אתה רק חסר את הציוד המתאים, כמו משאית זבל להיאחז בגב.
In my time, crooks and thieves rule your country, desperate to hang on to power and the riches they divide amongst their cronies.
בזמנים, נוכלים וגנבים לשלוט במדינה שלך, נואש להיאחז כוח ועושר הם מחלקים בין למקורבים שלהם.
Say, if it's all right with you, we'd like to hang on to him for a while, see if he can help us track down Officer Nelson's killer.
תגיד, אם זה בסדר איתך, אנחנו רוצים להיאחז לו במשך זמן מה, לראות אם הוא יכול לעזור לנו עקבותיהם הרוצח של קצין נלסון.
I've found some, but for some reason, I just can't seem to hang on to them.
מצאתי כמה, אבל מסיבה כלשהי, אני לא יכול להחזיק בהן לטווח הרחוק.
How is it possible that my firstborn, the doctor, can't find a good match? I've found some, but for some reason, I just can't seem to hang on to them.
הרופא, לא מוצא בת זוג טובה, מצאתי כמה, אבל מסיבה כלשהי אני לא יכול להחזיק בהן לטווח הרחוק.
I was trying to hang on to this moment because I was so afraid of the future, but then I realized all of this was once the future.
ניסיתי לאחוז ברגע כי פחדתי מהעתיד, אך אז הבנתי שכל זה היה פעם העתיד.
That's why you had to hang on to the tape.
זו הסיבה שהיית חייב להחזיק בקלטת.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 132. מדויק: 132. זמן שחלף: 188 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo