הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to lead" לעברית

ראה גם: going to lead
חפש את to lead ב: הטיות מילים נרדפות
להוביל
להנהיג
לחיות
לנהל
להוליך
לפקד
שיוביל
להיות מנהיג
תוביל יוביל שתוביל ינהיג
מוביל
אוביל
שאנהיג

הצעות

Prefer Ultimate Performance - Intel top bin processors tend to lead in performance benchmarks.
העדפה לביצועים האולטימטיביים - מעבדי התא העליון של Intel נוטים להוביל במבחני השוואת הביצועים.
Seeing how she was supposed to lead you to Scofield and Burrows...
בהתחשב בכך שהיא הייתה, אמורה להוביל אותך לסקופילד, ובסופו של דבר לבורוז
They needed to lead us through this crisis.
הם היו צריכים להנהיג אותנו בזמן המשבר הזה ללא הפרעה.
My daughter was meant to lead armies.
הבת שלי היתה אמורה להנהיג צבאות.
Unless you wanted to lead law enforcement
אלא אם כן הוא רצה להוביל את רשויות החוק
Captain Crane is to lead this organization.
"קפטן קריין הוא להוביל את הארגון הזה.
Claims he did his best to lead them astray.
תביעות שהוא עשה הכי טובות שלו להוביל אותם בדרך לא נכונה.
My mother was originally supposed to lead this trip.
אימי היתה אמורה במקור להוביל את הטיול.
Would anyone like to lead the family in a holiday prayer?
מישהו רוצה להוביל את המשפחה בתפילה לחג?
Ward got him to lead us right in.
וורד לו להוביל אותנו נכונה ב.
I They are free to lead you into I
הן חופשיות להוביל אתכם" "...
He wouldn't want to lead them to us.
הוא לא היה רוצה להוביל אותם אלינו.
Got to lead them to the Promised Land.
אני חייב להוביל אותם לארץ המובטחת.
I'm sure I can convince him to lead us to her.
אני בטוח שאוכל לשכנע אותו להוביל אותנו אליה.
My daughter was meant to lead our people.
הבת שלי היתה אמורה להוביל עמנו.
Is this where the universe was supposed to lead us?
לכאן היקום היה אמור להוביל אותנו?
You're not good enough to lead for the Lord.
אתה לא מספיק טוב להנהיג עבור האל.
The idea is to lead the consumer to page through a...
הרעיון הוא להוביל את הצרכן לדף דרך...
That you're no longer fit to lead us.
שאתה כבר לא מתאים להנהיג אותנו.
But Xander had the strength to lead, the guts.
אבל לזאנדר היה הכח להוביל, את האומץ
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1917. מדויק: 1917. זמן שחלף: 325 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo