הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to leap" לעברית

חפש את to leap ב: הטיות מילים נרדפות
לזנק
לדלג
לנתר
לקפוץ
My honest opinion is tend to leap before you look sometimes.
את נוטה לזנק לפני שאת מסתכלת לפעמים.
Okay, remember earlier when you told me to leap?
אוקיי, לזכור קודם לכן כשסיפרת לי לזנק?
You need to leap over denial phase and get right into the acceptance of this whole thing.
אתה צריך לדלג על שלב ההכחשה ולהגיע ישר לקטע של הקבלה.
There's just a small hurdle that you have to leap over first.
יש מכשול קטן שעליך לדלג מעליו קודם.
The black fly never land, so the lizards have to leap for their food.
הזבובים לעולם אינם נוחתים, על הקרקע כך שעל הלטאות לנתר על מנת להשיג מזון.
So she'd have to leap up in this mustard field...
היא הייתה צריכה לנתר בתוך...
But if your red woman told him to leap from the crow's nest -
אבל אם האישה באדום שלך אמר לו לזנק מן הקן של העורב -
human beings entrusted with the kind of advanced scientific knowledge that would allow mankind to leap over centuries of normal intellectual evolution?
בני אדם האמון על סוג של הידע המדעי המתקדם שתאפשר האנושות לזנק במשך מאות שנים של התפתחות אינטלקטואלית נורמלי?
But at a certain point, you just have to leap and deal with what comes.
אבל בשלב מסויים חייבים לזנק ולהתמודד עם מה שבא.
And yet you still expect me to leap to fulfill your needs.
ובכל זאת אתה עדיין מצפה ממני לזנק כדי למלא את הצרכים שלך.
It took Compaq Computer just three years to leap into the Fortune 500 list of the nation's largest industrial companies.
לקח לקומפאק רק שלוש שנים לזנק לרשימת 005 החברות התעשייתיות הכי גדולות בארה"ב.
I'm about to leap.
אני עומד לזנק.
One has to leap, Isaac.
צריך לזנק, אייזק.
I want to leap forward.
אני רוצה לזנק קדימה.
Someone who isn't afraid to leap off a cliff.
מישהי שלא פוחדת לזנק מצוק.
Now, I know the temptation is to leap to any reasonable psychiatrist would exhaust the somatic possibilities first.
אני יודע שהמשיכה היא לדלג לפסיכיאטריה אבל כל פסיכיאטר הגיוני ימלט מהאפשרות הסומטית קודם.
It is an extension of his ability to leap tall buildings, an ability he derives from exposure to Earth's yellow sun.
זו הרחבה של יכולתו, לזנק מבניינים גבוהים יכולת שהוא מפיק מחשיפה לשמש של כדור הארץ.
I don't want us to leap before we look.
אני לא רוצה שנזנק לפני שנסתכל.
Before you face the bull, you must first learn to leap.
לפני שתתייצבו מול השור, עליכם ללמוד לזנק.
And I'm confident our sales are going to leap over expectations.
ואני בטוחה שהמכירות שלנו יעלו על כל הציפיות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 76. מדויק: 76. זמן שחלף: 142 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo