הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to page" לעברית

חפש את to page ב: הטיות מילים נרדפות
לעמוד
לדף
בעמוד
לכרוז
עמוד

הצעות

InDesign makes it easy to jump from page to page in a document.
InDesign מאפשר לעבור בקלות מעמוד לעמוד במסמך.
Specifies whether to advance automatically from page to page every set number of seconds.
מציין אם להתקדם אוטומטית מעמוד לעמוד כל מספר שניות קבוע.
The idea is to lead the consumer to page through a...
הרעיון הוא להוביל את הצרכן לדף דרך...
Please turn to page 42 in your hymn book.
בבקשה דפדפו לדף 42 בספר המזמורים.
Smart object alignment allows for easy snapping to page item centers or edges.
יישור אובייקט חכם מאפשר הצמדה קלה למרכז או לקצוות של פריט בעמוד.
Turn to page 17 in your biology books.
תפתחו את ספרי הביולוגיה שלכם בעמוד 17.
Sir, let me direct your attention specifically to page four.
אדוני, הרשה לי להנחות אותך במיוחד לדף ארבע.
Children, open your books to page 16.
ילדים, פתחו את הספרים בעמוד 16.
Open your text books to page 37.
פתחו את ספרי הלימוד שלכם בעמוד 37.
Open your books to page 84.
פתחו את הספרים שלכם, בעמוד 84
Open your textbooks to page 207.
תפתחו את הספרים שלכם בעמוד 207.
I need you to page Callie 9-1-1.
אני צריך אותך לדף של קלי 9-1-1.
Okay. Everybody scroll down to page 17.
אוקיי, כולם לעבור לעמוד 17.
Now open your books to page 81
81 עכשיו פתחו את הספרים שלכם בעמוד
Everyone turn to page three of your handout.
פתחו בעמוד שלוש בדף המידע שלכם.
The rest of you, turn to page three.
שאר מכם, פתחו בעמוד שלוש.
Now, let's turn to page seven...
עכשיו, בואו להפוך לדף שבע...
They had to push Ms. Cartwright's wedding announcement to page three.
נאלצו להעביר את ההודעה על חתונתה של גברת קרטרייט לעמוד 3.
Alright, let's turn to page 215.
טוב, בואו נפתח בעמוד 250.
I refer you to page 4500 -
לביטול החובות - אני אפנה אתכם לעמוד 4500
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 344. מדויק: 344. זמן שחלף: 215 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo