הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to perform this operation" לעברית

כדי לבצע פעולה זו
לביצוע פעולה זו
Need a version 4.x or greater format system database to perform this operation.
דרוש מסד נתונים של מערכת תבניות מגירסה 4.x או גירסה מתקדמת יותר כדי לבצע פעולה זו.
Some information is on the server. In order to perform this operation, please refresh or update PivotTable.
חלק מהמידע נמצא בשרת. כדי לבצע פעולה זו, רענן או עדכן את ה - PivotTable.
Information required to perform this operation was not found in mso-infoPathHWSWorkflow processing instruction.
מידע הנדרש לביצוע פעולה זו לא נמצא בהוראת העיבוד mso-infoPathHWSWorkflow.
There are no active records available to perform this operation. Check the record list to include/ exclude record.
אין רשומות פעילות זמינות לביצוע פעולה זו. בדוק את רשימת הרשומות כדי לכלול/ לא לכלול רשומה.
The reader is not in the correct state to perform this operation.
הקורא לא נמצא במצב הנכון כדי לבצע פעולה זו.
The debugger helper thread cannot obtain the locks it needs to perform this operation.
הליך המשנה המסייע למתאר הבאגים לא יכול לקבל את הנעילות שלהן הוא זקוק כדי לבצע פעולה זו.
The instance must not be paused to perform this operation.
אין להשהות את המופע כדי לבצע פעולה זו.
Cannot download item contents. You must be online to perform this operation.
אין אפשרות להוריד תוכן של פריטים. עליך להימצא במצב מקוון כדי לבצע פעולה זו.
A connection to the BEC Web Service is required to perform this operation.
כדי לבצע פעולה זו, נדרש חיבור לשירות האינטרנט BEC.
You have to be a machine admin to perform this operation.
עליך להיות מוגדר כמנהל במחשב כדי לבצע פעולה זו.
There isn't enough space left on the disk to perform this operation.
לא נותר די מקום בדיסק לביצוע פעולה זו.
There isn't enough memory to perform this operation. Close unneeded programs and try the operation again.
אין די זיכרון לביצוע פעולה זו. סגור תוכניות שאינן נחוצות ולאחר מכן נסה לבצע שוב את הפעולה.
Nothing was selected. You must check one or more items to perform this operation.
לא נבחר אף פריט. עליך לסמן פריט אחד או יותר כדי לבצע פעולה זו.
These operations are not allowed because this list is large. Contact your administrator for permissions or a service window to perform this operation.
פעולות אלה אינן מותרות כיוון שרשימה זו גדולה. פנה למנהל המערכת לקבלת הרשאות או חלון שירות לביצוע פעולה זו.
You need to have access to operational plans to perform this operation
דרושה לך גישה לתוכניות פעולה כדי לבצע פעולה זו
The Records Center Web Service Submitters group could not be added to the location you specified. You might not have the necessary permission to perform this operation.
לא היתה אפשרות להוסיף את הקבוצה שולחים באמצעות שירות האינטרנט של מרכז הרשומות למיקום שציינת. ייתכן שאין לך את ההרשאה הנחוצה לביצוע פעולה זו.
In order to perform this operation you must have 100 resources or less selected. Currently you have ^0 selected.
כדי לבצע פעולה זו, עליך לבחור 100 משאבים או פחות. בשלב זה בחרת ב - ^0.
There is insufficient space on the device. Free some space on the system disk to perform this operation.
אין מספיר מקום פנוי על ההתקן. כדי לבצע פעולה זו עליך לפנות מקום על הכונן של המערכת.
Remove the option to automatically manage column indexing in order to save these settings. Indexing operations are not allowed because this list is large. Contact your administrator for permissions or a service window to perform this operation.
הסר את אפשרות הניהול האוטומטי של יצירת אינדקסים של עמודות כדי לשמור הגדרות אלה. פעולות של יצירת אינדקסים אינן מותרות מאחר שרשימה זו גדולה. פנה למנהל המערכת לקבלת הרשאות או חלון שירות לביצוע פעולה זו.
|9 does not support this operation for Data Access Pages. To perform this operation, use Microsoft Office Access 2007 or earlier.@1@1
|9 אינו תומך בפעולה זו עבור דפי גישה לנתונים. כדי לבצע פעולה זו, השתמש ב - Microsoft Office Access 2007 או בגירסה קודמת.@1@1
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 33. זמן שחלף: 141 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo