הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to rot" לעברית

חפש את to rot ב: הטיות מילים נרדפות
להירקב
להרקיב
שיירקב
שירקב
להרקב
So he's going to rot in some awful asylum?
אז הוא הולך להירקב באיזה מוסד איום?
Waltzing into town after leaving Eastin to rot by the road.
נכנס לעיירה לאחר שנטש את איסטין להירקב בצד הדרך.
you left it there to rot.
את השארת אותו שם, להרקיב.
Carcasses left to rot create a mighty stench.
הגוויות שהושארו להרקיב יצרו סירחון נוראי.
Or you just leave him there to rot?
או שרק השארת אותו שיירקב שם?
You really want him to rot in prison out of spite?
את באמת רוצה שיירקב בכלא רק בגלל טינה?
Since the riots last yearn they left us here to rot.
מאז המהומות בשנה שעברה הם השאירו אותנו פה להירקב.
But you try anything funny and I'll leave you here to rot.
אבל תנסה משהו מצחיק ואני ישאיר אותך פה להירקב.
And that would justify leaving him in North Korea to rot
וזה מצדיק להשאיר אותו להירקב בצפון-קוריאה?
Are they supposed to rot down there until this relocation's finished?
האם האם אמורים להירקב שם עד שההעברה הזו תסתיים?
leaving them to rot in jail or on the gallows.
בהשאירו אותם להירקב בכלא או לעלות לגרדום.
So they left you and your family to rot in Manzinar.
אז השאירו אותך ואת משפחתך להירקב במנזנר.
And allowed me to rot in that prison for a decade.
ונתת לי להירקב בכלא במשך עשור.
You're not going to rot in jail.
אתה לא הולך להירקב בבית הסוהר.
Leave you in a cell to rot until you confess.
אשאיר אותך להירקב בתא עד שתתוודה.
We should leave him here to rot.
אנחנו צריכים להשאיר אותו כאן להירקב.
They are the family after all who left you here to rot.
הם המשפחה, אחרי הכל שהשאירה אותך כאן להירקב.
He left you in prison to rot like jailbait.
הוא השאיר אותך בכלא להירקב במאסר.
Would you have preferred we left Mr. Pontecorvo to rot?
היית מעדיף שנשאיר את מר פונטקורבו להירקב?
Drained its resources then abandoned it to rot.
רוקנת את משאביו ולאחר מכן נטשת אותו להירקב.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 289. מדויק: 289. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo