הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to shoulder" לעברית

חפש את to shoulder ב: הטיות מילים נרדפות
לשאת
כתף
אל כתף
אל שכם
כתף-אל-כתף
לצד זה
נשבע שלא אעשה
לכתף

הצעות

Maybe they've had to shoulder some of his responsibilities.
אולי הם היו צריכים לשאת את חלק הדברים שהיו באחריותו.
I'm set to shoulder a pickaxe if anybody's willing to share expenses.
אני מוכן לשאת מכוש אם מישהו מוכן לחלוק בעלויות.
When someone you love is sick, you don't need to shoulder that burden alone.
כשמישהו שאתה אוהב חולה, אתה לא צריך כתף בנטל זה לבד.
We stood together, shoulder to shoulder, like a town should in times like these.
עמדנו יחד, כתף כנגד כתף כפי שעיירה צריכה לעשות בזמנים כאלו.
Shoulder to shoulder, Night after night,
כתף אל כתף, לילה אחר לילה,
All right, everybody line up, shoulder to shoulder!
כל שורת ימין למעלה, כולם, כתף אל כתף!
At first, the front line of cats moves in shoulder to shoulder.
תחילה, הקו הקדמי של הלביאות נע כתף אל כתף
The archbishop himself, shoulder to shoulder with the Irish in the Five Points.
הארכיבישוף בעצמו, ניצב כתף אל כתף עם חצי מהאירים בחמשת הנקודות.
Meant to stand shoulder to shoulder with them?
זה נקרא לעמוד כתף אל כתף איתם?
Shoulder to shoulder with all the other losers like me.
כתף אל כתף עם כל הלוזרים כמוני.
Shoulder to shoulder, right beside one another.
כתף אל כתף, ממש אחד ליד השני.
You tried to shoulder the burden so the rest of us wouldn't have to.
ניסית לשאת את ניטל כך שאר לא היה צריך.
800 warriors will march out of each door, shoulder to shoulder.
שמונה מאות לוחמים יצעדו מכל דלת, כתף אל כתף.
I traded shoulder to shoulder with your father.
אני נסחר כתף אל כתף עם האבא שלך.
Three generations of proud Doyle men standing shoulder to shoulder.
שלושה דורות של דוילים גאים, ניצבים כתף אל כתף.
In that case, Emma, I say I have no choice but to shoulder my burden.
במקרה כזה, אמה, אני אומר שאין לי אלא לשאת בעול.
I'm hoping your CMR is advanced enough to shoulder the load so to speak.
אני מקווה שמערכת העיבוד המובנית שלך מתקדמת מספיק לשאת בנטל, אם אפשר לומר.
And I want to be clear that I don't expect the citizens of Leavenworth County to have to shoulder that burden.
ואני רוצה להיות ברור שאני לא מצפה שאזרחי מחוז ליוונוורט יצטרכו לשאת בנטל
Instead of working shoulder to shoulder with him?
במקום לעבוד כתף אל כתף עם אותו?
When Jamie and Ian stood shoulder to shoulder, There was no one who could take the pair of them down.
כאשר ג'יימי ואיאן עמדו כתף אל כתף, לא היה אף אחד שיכול לקחת את זוגם.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 132. מדויק: 132. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo