הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to sign in" לעברית

חפש את to sign in ב: הטיות מילים נרדפות
להירשם
להרשם
כדי להיכנס
לחתום בכניסה
לבצע כניסה
לכניסה
נרשמים
שבאמצעותו תיכנס
If you just want to sign in. Thank you.
אם אתה רק רוצה להירשם תודה לך.
The account you used to sign in is not provisioned for Lync services.
החשבון שבו השתמשת כדי להיכנס לא הוקצה עבור שירותי Lync.
Registered & Certified Partners - Use your PartnerDirect login to sign in.
שותפים רשומים ומוסמכים - השתמשו בכניסה של PartnerDirect כדי להיכנס.
Click 'OK' to sign in to OneDrive with the Microsoft account you're using on this PC.
לחץ על 'אישור' כדי להיכנס ל - OneDrive באמצעות חשבון Microsoft שבו אתה משתמש במחשב זה.
Enter an existing e-mail address that you would like to use to sign in to Microsoft Dynamics CRM Online and to receive important service announcements.
הזן כתובת דואר אלקטרוני קיימת שבה ברצונך להשתמש כדי להיכנס ל - Microsoft Dynamics CRM Online ולקבל הודעות שירות חשובות.
Microsoft Lync 2010 Attendee is not a version that can be used to sign in to the server. Please contact your support team to get the required version.
לא ניתן להשתמש בגירסת Microsoft Lync 2010 Attendee כדי להיכנס לשרת. פנה לצוות התמיכה לקבלת הגירסה הדרושה.
You are currently signed out. Click here to sign in.
אתה יוצא עכשיו מהמערכת. לחץ כאן כדי להיכנס.
Windows Live ID is an online service that makes it possible for you to use a single e-mail address and password to sign in to any participating Web site or service.
מזהה Windows Live הוא שירות מקוון המאפשר לך להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני בודדת ובסיסמה בודדת כדי להיכנס לכל אתר אינטרנט או שירות המשתתפים בשירות זה.
Click here to sign in with a different account to this site.
לחץ כאן כדי להיכנס לאתר זה באמצעות חשבון אחר.
Click here to sign in with the correct account to proceed to this site.
לחץ כאן כדי להיכנס באמצעות החשבון הנכון ולהמשיך לאתר זה.
I'm here to sign in two workers.
אני כאן כדי להיכנס שני עובדים.
I've got these insurance papers to sign in.
יש לי ניירות ביטוח אלה כדי להיכנס תן לי לנחש.
What email address would you like to use to sign in to Office? (If you already have an account that you use with Office or other Microsoft services, enter it here).
באיזה כתובת דואר אלקטרוני ברצונך להשתמש כדי להיכנס ל - Office? (אם כבר יש לך חשבון שאתה משתמש בו ב - Office או בשירותי Microsoft אחרים, הזן אותו כאן).
You must be signed in with your Microsoft account to view your files and folders. Tap the screen to sign in.
עליך להיכנס באמצעות חשבון Microsoft שלך כדי להציג את הקבצים והתיקיות שלך. הקש על המסך כדי להיכנס.
Use one account to sign in to Windows and other Microsoft devices and services. Sync settings online to make your PCs look and feel the same - for example, browser favorites and history.
השתמש בחשבון אחד כדי להיכנס ל - Windows ולמכשירים ושירותים אחרים של Microsoft. סנכרן הגדרות באופן מקוון כדי ליצור מראה ותחושה אחידים במחשבים שלך - לדוגמה, המועדפים וההיסטוריה של הדפדפן.
Cannot use this ID to access this service. Please sign in with a different ID. (You may use a Hotmail account to sign in).
אין אפשרות להשתמש במזהה זה כדי לגשת לשירות זה. נא היכנס באמצעות מזהה אחר (באפשרותך להשתמש בחשבון Hotmail כדי להיכנס).
Enter a valid e-mail address that can receive messages. The invitation to join this Microsoft Dynamics CRM Online organization is sent to this e-mail address. The person invited will use this e-mail address to sign in to Microsoft Dynamics CRM Online.
הזן כתובת דואר אלקטרוני חוקית שיכולה לקבל הודעות. ההזמנה להצטרף לארגון זה של Microsoft Dynamics CRM Online נשלחת לכתובת דואר אלקטרוני זו. האדם המוזמן ישתמש בכתובת דואר אלקטרוני זו כדי להיכנס ל - Microsoft Dynamics CRM Online.
Your password has been changed. Click OK to sign in with your new password.
הסיסמה שונתה. לחץ על 'אישור' כדי להיכנס באמצעות הסיסמה החדשה.
Contact the calendar author and request an invitation to access the calendar. Be sure to provide the author with the e-mail address (Windows Live ID) you will use to sign in to.
פנה אל מחבר לוח השנה ובקש הזמנה כדי לגשת ללוח השנה. הקפד לספק למחבר את כתובת הדואר האלקטרוני (מזהה Windows Live) שבה תשתמש כדי להיכנס ל -.
Select this option to sign in with a Windows Live ID to view or create content with restricted permissions. If you don't have a Windows Live ID, you can use this option to create one.
בחר באפשרות זו כדי להיכנס באמצעות מזהה Windows Live לשם הצגה או יצירה של תוכן עם הרשאות מוגבלות. אם אין לך מזהה Windows Live, באפשרותך להשתמש באפשרות זו כדי ליצור אותו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 183. מדויק: 183. זמן שחלף: 239 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo