הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to soar" לעברית

חפש את to soar ב: הטיות מילים נרדפות
להמריא
לנסוק
להגביה עוף
ממריא אל
Close your eyes, let your spirit start to soar!
עיצמי את עיניך ותני לנשמתך להמריא!
Look, your book got chocolate sales to soar.
תראי, הספר שלך גרם למכירות השוקולד להמריא.
To soar above the common man.
לנסוק מעל האדם הפשוט ובעשותו כן, הוא שילם את המחיר.
Use your angelic powers to soar around the city and find them.
להשתמש בכוחות המלאכיים שלך להמריא ברחבי העיר ולמצוא אותם.
I am finally free of you, and I'm ready to soar.
אני סוף סוף חופשי מכם, ואני מוכן להמריא.
With Pidge's help, the long-distance love affair of Lefty and Elsita continued to soar.
בעזרתה של היונה, הרומן המרוחק של לפטי ואלסיטה המשיך להמריא.
What you get from the future is wings to soar to new destinations, new challenges.
מה שמקבלים מהעתיד זה כנפיים להמריא ליעדים חדשים, אתגרים חדשים.
With the sea and clouds of Earth reflecting on its door the great silver bird was released to soar in orbit 320 miles above us.
עם הים ועננים כדור הארץ המשקף על הדלת שלו הציפור כסף גדול שוחרר להמריא במסלול 320 קילומטרים מעלינו.
Up, up, up Chip likes to soar then down, down, down
למעלה, למעלה, עד צ'יפ אוהב להמריא אז מטה, מטה, מטה
I have written to the king of France, telling him of my adventures in the New World and invited him to soar with me off the towers of his castle.
כתבתי למלך צרפת, סיפרתי לו על ההרפתקאות שלי בעולם החדש והזמנתי אותו להמריא אתי מעל צריחי הארמון שלו.
I teach you to soar.
אני מלמד אותך להמריא.
And through music my soul began to soar!
ודרך המוסיקה נשמתי התחילה להמריא!
I used to soar on the live wire
הייתי להמריא ב החוט החי
Why does he have to soar alone?
למה הוא צריך להמריא לבד?
The number of diagnoses started to soar, just as Lorna and Judith predicted, indeed hoped, that it would, enabling autistic people and their families to finally get the support and services they deserved.
מספר האבחנות התחיל להמריא, בדיוק כמו שלורנה וג'ודית' צפו וקיוו שיקרה, ואיפשרו לאנשים אוטיסטים ומשפחותיהם סוף סוף לקבל את התמיכה והשירותים שמגיעים להם.
You are free To soar unfettered
אתה חופשי להמריא בחופשיות
Ready for child to soar like eagle.
אני מוכן לכך שהילדה תגביה עוף כמו נשר.
Ready to soar, Kori Danielle.
"מוכנה להגביה עוף, קורי דניאל"
I expect profit margins to soar accordingly.
אני מצפה לצד המרווחים שתתנהג בהתאם.
Everyone at the company is convinced the stock price is going to soar.
כולם בחברה משוכנעים שמחיר המנייה ימריא.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 52. מדויק: 52. זמן שחלף: 94 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo