הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to stray" לעברית

חפש את to stray ב: הטיות מילים נרדפות
לסטות
לתעות
לבגוד
It's not wise to stray too far into enemy territory.
זה לא חכם לסטות מדי רחוק לתוך שטח אויב.
To be polite about it, your husband isna likely to stray far from your bed.
כדי להיות מנומס על זה, אין הבעל ומצליח ליצור סביר לסטות הרחק מהמיטה שלך.
Try avoiding those who might cause you to stray.
הימנעי מאלה שיכולים לגרום לך לתעות.
Lord knows I've given you enough reasons to stray.
אלוהים יודע שנתתי לך מספיק סיבות לתעות
Give him no reason to stray from the hearth and comfort of family life.
לא לתת לו סיבה לסטות מהחום והנוחות של חיי המשפחה.
And we were taught never to stray from them.
ולימדו אותנו לא לסטות מהן לעולם.
Question is, what gave him the confidence to stray out of his comfort zone?
השאלה היא, מה נתן לו את הביטחון לתעות מחוץ לאזור שלו?
I don't have the same freedom as a man or a king to stray beyond my marriage.
אין לי את אותו החופש כגבר או מלך לסטות מעבר לנישואין שלי.
I'm wondering why you'd want to stray from the things you do so well?
אני תוהה למה רצית לסטות ממשהו שעשית כל-כך טוב?
In order to protect my crew, I think it best not to stray too far away from factory parameters.
על מנת להגן על הצוות שלי, אני חושב שזה הכי טוב שלא לסטות רחוק מדי פרמטרים המפעל.
And they bring temptation to stray.
הם הביאו פיתוי לסטות
I've driven you to stray.
אני מונע אותך לסטות.
But I would make the point that our own field is so embattled that it can only be dangerous to stray into any kind of mysticism.
אך רק אדגיש שהתחום שלנו כה מבוצר שיהיה זה רק מסוכן לסטות לכל סוג של מיסטיקה.
Many could see these replicators as a plague, an evil punishment to all for daring to stray in their beliefs and betray their gods.
רבים יכולים לראות במשכפלים כמגפה, עונש רשע שהובא עליהם כי העזו לתעות באמונתם ולבגוד באליהם.
Temptation to stray, deflecting their guilt and anger onto you for a crime that's not even a crime, for smoking grass.
הפיתויים שגרמו להם לתעות ממסלולם, ומעבירים את הרגשת האשמה והכעס שלהם דרכך על הפשע שהוא אפילו לא פשע, עישון גראס.
Do you know what those maniacs do to stray cats?
אתה יודע מה לעשות מטורפים אלה לסטות חתולים?
Even a slight deviation back to half a second response time will allow your attention to stray.
אפילו סטייה קלה בחזרה לזמן תגובה של חצי שנייה תאפשר לתשומת הלב שלכם לנדוד.
I warn you, Mr Adams, not to stray into the rough.
אני מזהיר אותך, מר אדאמס אל תכנס לאזורים מסוכנים.
Are longing to stray there's a word, you know, right?
משתוקקות לעזוב זאת מילה שאתה מכיר, נכון?
The last time Sydney Bristow induced your husband to stray from a committed relationship, he was dating Alice Williams.
בפעם האחרונה שסידני בריסטו השפיעה על בעלך לסטות מקשר מחייב, הוא יצא עם אליס וויליאמס.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 44. מדויק: 44. זמן שחלף: 173 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo