הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "to sully" לעברית

חפש את to sully ב: הטיות מילים נרדפות
להכפיש
להכתים
לסאלי
I didn't want to sully your mother's reputation.
לא רציתי להכפיש את המוניטין של אמכם.
Of course, I wouldn't want to sully your good name.
כמובן, שאני לא רוצה להכפיש את שמך טוב.
I'm not about to sully his legacy with irrelevant gossip.
אני לא עומד להכתים את מורשתו ברכילות לא רלוונטית.
Who would want to sully the reputation of the nicest girl in school?
מי ירצה להכתים את המוניטין של הנערה הנחמדה ביותר בביה"ס?
We send all the fan mail to Sully in his office.
נשלח את כל דואר המעריצים לסאלי במשרדו.
I was about five grand short, so I went to Sully.
היו חסרים לי 5,000 דולר, אז פניתי לסאלי.
It would be a pity to sully them with a scandal such as a high-profile murder trial.
זה יהיה חבל להכפיש אותם עם שערורייה כזאת כמשפט רצח מתוקשר.
You may hold some personal grievance against me but that gives you no right to sully my good name and reputation.
אתה רשאי לנטור לי אישית, אך זה לא נותן לך זכות להכפיש את שמי הטוב.
Well, it's always been my ambition to sully the virtue of a well-bred mage.
ובכן, זוהי הרי שאיפתי להכתים את טוהרתה של קוסמת שחונכה היטב.
Not that I'm comparing myself to Sully.
לא שאני משווה את עצמי לסאלי
All comes back to Sully.
הכל חוזר לסאלי.
Do not attempt to sully the sanctity of this most holy ceremony with your vile blasphemies.
אל תנסו להעכיר את קדושת הטכס הקדוש ביותר זה עם הקללות הנתעבות שלך.
I don't think we need to sully the lady's memory with tawdry details.
אני לא חושב שאנחנו צריכים הזיכרון של גברת סאלי עם פרטים צעקניים.
And if Bon Temps is close, as you say it is, then I'll see them soon and I do not wish to sully our reunion.
ואם בון טומפ קרובה כפי שאת אומרת שהיא, אז אראה אותם בקרוב, ואינני רוצה להרוס את איחודינו.
Ballistics say the bullet that killed her is a match to Sully's gun.
בליסטיקה אומרת הקליע שהרג אותה הוא התאמה לאקדחו של סאלי.
I shall be driving miss winters up to Sully point.
אהיה נהיגת מיס החורפים עד לנקודת סאלי.
The men have gone to Sully point after her, and there's a u-boat!
הגברים הלכו נקודת סאלי אחריה, ויש צוללת!
Take me going to Sully's to find the amazing woman who saved my life.
קח אותי למשל, הולך לסולי לפגוש את האישה המדהימה שהצילה את חיי.
And if you do anything to sully my investment, the ride down, which you mentioned, will be sudden, precipitous, and measurable on the Richter scale.
ואם תעשה דבר-מה, לחבל בהשקעה שלי, הדרך למטה, כפי שציינת תהיה פתאומית, תלולה ובת-מדידה בסולם ריכטר.
We're going to Sully's.
אנחנו הולכות למקום של סאלי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 23. מדויק: 23. זמן שחלף: 57 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo